Vodičské preukazy a ich výmena

Dňa 31. decembra 2023 uplynie platnosť niektorých vodičských preukazov vydaných v minulosti, z čoho vyplýva nutnosť ich výmeny za aktuálny vodičský preukaz. V tomto článku si rozoberieme koho sa to týka, čo z toho vyplýva, prečo sa to deje a aké následky bude mať pre ich držiteľov tak absolvovanie výmeny, ako aj nevymenenie si vodičského […]

Ako sa to fakt nemá robiť – november 2023

Po niekoľkokrát dopĺňanom článku I tak še da, v ktorom sme si v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia, bola v marci 2023 začatá nová séria občasných článkov (spravidla k 15. dňu v mesiaci) o tom, ako sa dopravné značenie fakt nemá robiť. V rámci týchto článkov budeme stručne […]

Vieme stavať bezpečné cesty?

Na bezpečnosť cestnej premávky vplýva celkovo cca 11 až 13 faktorov, hlavnými činiteľmi sú však človek, vozidlo, cesta, pričom drvivú väčšinu nehôd spôsobuje ľudský faktor (ľudská chyba).  Na človeka sa preto zameriava veľa opatrení a za ostatné desaťročia sa minimálne v Európskej únii veľmi zmenili: rozvinuli sa sankcie (pokuty, zákazy činnosti, iné tresty, objektívna zodpovednosť), […]

Ako sa to fakt nemá robiť – október 2023

Po niekoľkokrát dopĺňanom článku I tak še da, v ktorom sme si v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia, bola v marci 2023 začatá nová séria občasných článkov (spravidla k 15. dňu v mesiaci) o tom, ako sa dopravné značenie fakt nemá robiť. V rámci týchto článkov budeme stručne […]

Elektromobily

V júni 2023 schválila vláda nový Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a ktorý nadviazal na akčný plán z roku 2019 (túto zmenu si však paradoxne nevšimli zatiaľ ani správcovia na to určeného webu). Vzhľadom na narastajúci podiel elektromobilov si preto predstavíme súčasné i pripravované odlišnosti elektromobility v pravidlách cestnej premávky (predovšetkým […]

Ako sa to fakt nemá robiť – september 2023

Po niekoľkokrát dopĺňanom článku I tak še da, v ktorom sme si v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia, bola v marci 2023 začatá nová séria občasných článkov (spravidla k 15. dňu v mesiaci) o tom, ako sa dopravné značenie fakt nemá robiť. V rámci týchto článkov budeme stručne […]

O chodcoch a chodníkoch

Od 1. októbra 2023 prestane platiť všeobecné pravidlo o “voľnom” parkovaní na chodníku, t. j. o parkovaní na chodníku bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Je to ďalším krokom k postupnému normalizovaniu našich pravidiel cestnej premávke a ich zosúlaďovaniu s medzinárodnými pravidlami i zdravým rozumom. Okrem toho, pred letom 2023 rozbúril už i tak […]

Prechodné obdobie II

Pozdĺžna súvislá čiara Do 31. marca 2024 platí, že pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné  Z uvedeného vyplýva: Súvislú pozdĺžnu čiaru je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať (okrem prípadu, ak to je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky), ak čiara vyznačuje jazdný pruh (presnejšie okraj jazdného pruhu). […]

Prechodné obdobie I

Na rozdiel od hlavného prechodného pravidla o platnosti starých značiek popísaného v článku Prechodné ustanovenia, ktoré nemá časové obmedzenie a podľa ktorého sa staré značky riadia novým významom, sa pri najdôležitejších zmenách v platnosti a význame dopravných značiek zaviedlo prechodné obdobie, v rámci ktorého sa niektoré staré značky riadia ich pôvodným významom. Dané obdobie má […]

Prechodné ustanovenia

Po sérii článkov o obnove (výmene) starých značiek za nové je čas a priestor dôkladne popísať aj to, čo vlastne znamená prechodné ustanovenie vo vyhláške a čo je vlastne obsahom prechodného obdobia. Tento článok vysvetlí, čo znamenajú jednotlivé prechodné ustanovenia o platnosti “starých” značiek. Podstata prechodného obdobia (do 31. marca 2024) a vysvetlenie značiek a […]

Prejsť na začiatok