Ako vymeniť staré značky za nové VI

V sérii článkov o tom, ako sa majú správne nahrádzať staré značky za nové, pokračujeme poslednou časťou, v ktorej si rozoberieme dopravné zariadenia vrátane svetelných signálov. Prvá časť tejto série článkov popisovala výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, druhá časť výmenu (obnovu) príkazových a zákazových značiek, tretia časť […]

Ako vymeniť staré značky za nové V

V sérii článkov o tom, ako sa majú správne nahrádzať staré značky za nové, pokračujeme piatou časťou, v ktorej si rozoberieme vodorovné značky. Prvá časť tejto série článkov popisovala výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, druhá časť výmenu (obnovu) príkazových a zákazových značiek, tretia časť výmenu (obnovu) informatívnych […]

Skupiny vodičských oprávnení

Po predchádzajúcom článku o nových skúšobných testoch, resp. o skúške z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo všeobecnosti, je vhodné si bližšie predstaviť aj jednotlivé skupiny vodičských oprávnení (motorových vozidiel). Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, […]

Nové testy a skúšky

Aj na tomto portáli sme už viackrát spomínali zavedenie elektronických testov pri skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia – doteraz vždy v negatívnom zmysle, že sa opätovne posúva termín ich zavedenia. Ministerstvo vnútra totiž už vo februári 2020 schválilo zmeny vo vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby sa písomná časť namiesto prostredníctvom […]

Ako sa to fakt nemá robiť – marec 2023

15. septembra 2022 bol prvýkrát uverejnený článok I tak še da, v ktorom sme si v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia a stručne popisujeme konkrétne nedostatky či skutočné významy, ktoré zo značiek vyplývajú, hoci tak zjavne neboli zamýšľané. Postupne boli do tohto článku dopĺňané ďalšie príklady (15. 10. […]

Ako vymeniť staré značky za nové IV

Po prvej, druhej a tretej časti tejto série, v ktorých sme si predstavili výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť, dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, zákazových, príkazových, informatívnych prevádzkových a informatívnych smerových značiek, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka informatívnych iných značiek a dodatkových tabuliek. Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. […]

Nové zásady

Od 20. januára 2023 platia nové zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení vydané Ministerstvom dopravy SR, ktoré vypracovala spoločnosť Weldun, spol. s r. o. (zodpovedný riešiteľ D. Volár). Po formálnej stránke sú zásady vydané vo forme technických podmienok (TP) a dostupné sú na webe Slovenskej správy ciest: TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek […]

Tabuľky s evidenčným číslom

V marci 2021 schválila Národná rada SR podstatné zmeny v evidovaní vozidiel, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2023. Zrušil sa de facto storočie zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viazal na pobyt (okres) jeho držiteľa/vlastníka. Ak vlastník vozidlo predal alebo sa presťahoval v rámci okresu, na vozidle ostalo pôvodné číslo. Ak ho však vlastník predal […]

Čo sa stalo v roku 2022 a čo sa stane v roku 2023

Tak ako presne pred rokom, aj v roku 2023 prinášame ako prvý článok prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. Pravidlá cestnej premávky Čo sa stalo v roku 2022 Po legislatívnej smršti v roku 2021 s deviatimi novelami […]

Ako vymeniť staré značky za nové III

Po prvej a druhej časti tejto série, v ktorých sme si predstavili výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, zákazových a príkazových značiek, budeme pokračovať ďalšou časťou, ktorá sa týka informatívnych prevádzkových a smerových značiek. Poradie značiek a ich delenie vychádza z vyhlášky č. 9/2009 Z. z. Podľa vyhlášky […]

Prejsť na začiatok