Regulačné značky I

Všeobecne Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy, obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Tieto pokyny sa v rámci vyhlášky nazývajú jednotne „regulácia“. Týmito značkami sa upravuje miestna organizácia premávky, spravidla odlišná od tej, ktorá by platila pri uplatňovaní všeobecných pravidiel cestnej premávky. Umiestňovanie Základným pravidlom o umiestňovaní regulačných značiek je, […]

Výstražné značky II

V prvej časti článku o výstražných značkách sme si uviedli ich základné parametre vo všeobecnosti. V tejto časti je uvedený prehľad všetkých výstražných značiek s niektorými podstatnými detailami. I. Všeobecné výstražné značky Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 101 Nebezpečenstvo Značka upozorňuje na iné nebezpečenstvo ako na to, na ktoré možno upozorniť vhodnou výstražnou […]

Predpisy o cestnej premávke

Pravidlá cestnej premávky nie sú slovenským vynálezom a nemôžeme si ich preto vytvárať či meniť podľa ľubovôle (aj keď si to niektorí myslia a donedávna tomu tak vlastne aj bolo). Nevyhnutným základom, ktorý musíme ako republika dodržiavať, sú dva dohovory Organizácie Spojených národov z roku 1968 – dohovor o cestnej premávke a dohovor o cestných […]

Vývoj pravidiel cestnej premávky na Slovensku do 2. svetovej vojny

Zavedenie a vývoj pravidiel cestnej premávky úzko nadväzuje na rozmach automobilizmu koncom 19. storočia, kedy sa začali vytvárať pravidlá upravujúce jazdu motorových vozidiel. Po vzniku Československa v roku 1918 sa prebral právny poriadok platný v Rakúsko-Uhorsku, čo znamenalo, že v mnohých oblastiach bola v Československu rozdielna právna úprava v závislosti od toho, či šlo o časti štátu, v ktorých počas monarchie platilo […]

Výstražné značky I

Všeobecne Výstražné značky upozorňujú účastníkov cestnej premávky (predovšetkým vodičov) na miesto, kde môže hroziť nebezpečenstvo, ktoré je ťažko včas rozoznateľné aj pri dodržaní primeranej opatrnosti.  Obsahujú teda v sebe skrytý odkaz na všeobecné pravidlo o prispôsobení správania stavu cesty, situácii v premávke a poveternostným podmienkam. Pre vodičov aj odkaz na pravidlo o prispôsobení rýchlosti jazdy poveternostným podmienkam, […]

Prejsť na začiatok