Po roku (zmeny v pravidlách cestnej premávky)

Nová vyhláška o dopravnom značení nadobudla účinnosť presne pred rokom – 1. apríla 2020. Bilancia tohto roka je pomerne žalostná – naďalej na cestách pribúdajú dopravné nezmysly, ktoré len recyklujú staré princípy, akurát s novým dizajnom, z čoho vidieť, že odborníci naďalej veľmi nerozumejú tomu, čo robia. Zmeniť právny predpis je však ľahšie ako zmeniť […]

Cestný kohút

Cestný kohút je označenie. Kategória. Diagnóza. Druh. Nie že by to súviselo s veterinou, skôr s chorvátčinou. Google pomôže. Cestný kohút má motorové vozidlo so štyrmi kolesami, väčšinou aj tomu zodpovedajúce vodičské oprávnenie a viaceré maniere. Cestný kohút pozná dokonale pravidlá cestnej premávky. Hlavne tie, ktoré sa týkajú chodcov a cyklistov a ktoré im rád, často a nevtieravou […]

Nová vyhláška

Dňa 1. apríla 2020 nadobudla účinnosť úplne nová vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Nová vyhláška nadviazala na novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá vyšla v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 393/2019 Z. z. a ktorá taktiež nadobudla účinnosť 1. apríla 2020. Novela zákona zmenila viaceré veci v oblasti […]

Prejsť na začiatok