Dopravná psychológia III

Sériu článkov o dopravnej psychológii (časť I a časť II) ukončíme predstavením si iných činností, ktoré v oblasti cestnej premávky vykonávajú dopravní psychológia. Okrem samotných psychologických vyšetrení totiž vykonávajú aj odborné poradenstvo, ktoré je zamerané najmä na vodičov pod vplyvom alkoholu a rehabilitačný program, ktorý je zameraný na mladých (nových) vodičov. Keďže odbornému poradenstvu priamo […]

Dopravná psychológia II

Po prvej časti série o dopravnej psychológii, v ktorej sme si predstavili jej historický vývoj, základné aspekty psychickej spôsobilosti a jej preskúmania a komparáciu s niektorými inými štátmi, sa v tejto časti budeme venovať samotnému psychologickému vyšetreniu, vydávaným dokladom vrátane toho, kto a kedy ich musí mať pri sebe a stručnému popisu psychologických vyšetrení v […]

Dopravná psychológia I

Legislatívny vývoj psychickej spôsobilosti Prvé medzinárodné dokumenty o cestnej premávke uvádzali ako podmienku pre vodiča automobilu, že musí mať také vlastnosti, aby poskytovali dostatočnú záruku pre verejnú bezpečnosť – Zmluva o jazde automobilmi (Paríž, 1909) a Zmluva o jazde motorovými vozidlami (Paríž, 1926). Na tomto základe sa v Československu v zákone o jazde motorovými vozidlami […]

Prejsť na začiatok