Ako vymeniť staré značky za nové I

Podľa vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení sa nemusia značky podľa vyhlášky č. 9/2009 Z. z. obnoviť (nahradiť, vymeniť) za “nové značky” v nejakom danom termíne – značky sa nahrádzajú novými v rámci prirodzenej obnovy, keď je na to dôvod (napr. bežné opotrebenie, vandalizmus, nehoda, zmena organizácie premávky, atď.). Doterajšie výmeny značiek naznačujú […]

I tak še da

Na tomto portáli sa snažíme vysvetľovať vzájomné súvislosti dopravného značenia a poukazovať (bohužiaľ) najmä na nesprávne veci z praxe. Používanie dopravných značiek je ešte stále v hlbokom zakliatí odbornej minulosti a len pomaly sa z neho vyhrabáva. Systémové chyby v spojení s vymýšľaním si vlastných pravidiel a neopodstatnenými obavami, dojmami, názormi a neznalosťou úplne bežne […]

Dva roky po

Nová vyhláška o dopravnom značení nadobudla účinnosť presne pred dvoma rokmi – 1. apríla 2020. Jej schválenie a hlavne jej prijatie, akceptácia a chápanie odbornou dopravno-inžinierskou verejnosťou boli hlavnými impulzmi na založenie tohto portálu. Stručnú bilanciu prvého roku sme si urobili v článku Po roku (zmeny v pravidlách cestnej premávky), tentoraz si prejdeme, čo sa […]

Rozbor dopravného značenia – Einpark

Na tomto portáli sa okrem rôznych teoretických článkov o dopravnom značení či pravidlách cestnej premávky budú postupne zverejňovať aj praktické rady či príklady rôznych realizácií dopravného značenia s bližším rozborom toho, čo je dobré a zlé. Niektoré všeobecné praktické príklady už boli popísané (séria článkov o najčastejších chybách v dopravnom značení), občas si rozoberieme aj […]

Nezvyčajné dopravné značky

Väčšina dopravných značiek používaných vo svete je štandardizovaná podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968), a to jednak čo sa týka ich vyobrazenia, ako aj ich významu. Základný text dohovoru však často pripúšťa viacero alternatív jednej značky, resp. viacero farebných kombinácií jednej značky. Európska dohoda väčšinu týchto možností pre európske štáty vypustila, stále […]

Vývoj pravidiel cestnej premávky po 2. svetovej vojne

Už dávnejšie sme si predstavili historický vývoj pravidiel cestnej premávky od začiatku 20. storočia do 2. svetovej vojny. Nadviažeme na to pokračovaním o ich vývoji od 2. svetovej vojny po súčasnosť. Medzinárodný vývoj Druhá svetová vojna sa považuje aj za zlyhanie Spoločnosti národov (League of Nations), ktorá jej nedokázala zabrániť. Víťazné krajiny namiesto nej založili […]

Najčastejšie chyby v dopravnom značení IV – diaľnice

Laik by možno povedal, že aké už len chyby pri dopravnom značení môžu byť na diaľnici – veď je to široká, bezpečná, rýchla cesta, bez križovatiek, priecestí, chodcov, cyklistov či traktorov, s pripájacími a odbočovacími pruhmi, stredovo rozdelená, žiadne prudké zákruty, strmé stúpania a klesania, neprehľadné situácie… Veď na nich okrem smerového značenia ani vlastne nemá […]

Najčastejšie chyby v dopravnom značení III – križovatky a kruhové objazdy

Križovatkou je miesto, v ktorom sa cesty pretínajú alebo spájajú. Pomerne jednoduchá definícia však v sebe skrýva viacero záludností (napr. na rozdiel od medzinárodnej definície v tej našej chýba rozvetvenie ciest). Okrem toho odborníci ešte aj bežne používajú pojmy ako mimoúrovňová križovatka alebo okružná križovatka, čo sú vo svojej obsahovej podstate úplne zmätočné pojmy.  Okružná […]

Najčastejšie chyby v dopravnom značení II

V predchádzajúcom článku sme si predstavili základné veci o chybách v dopravnom značení a ukázali si tie najčastejšie, ktoré sa týkajú chodcov, cyklistov a dopravne upokojených oblastí. Na zraniteľných účastníkov cestnej premávky a dopravne upokojené oblasti plynule nadväzujú obce, ktoré v širšom zmysle slova možno tiež zaradiť medzi také oblasti a na ne zas nadväzuje […]

Najčastejšie chyby v dopravnom značení I

Kde začať… tých chýb je neskutočne veľa a ťažko vybrať tie najčastejšie. Preto si sériou niekoľkých článkov spestríme články s prehľadom značiek podľa novej vyhlášky (po prejdení všetkých zvislých značiek ešte bude nasledovať vodorovné značenie, svetelné signály/pokyny a dopravné zariadenia). Horšie však ako početnosť chýb je ich závažnosť a systematickosť. Prvá chyba je, že značiek […]

Prejsť na začiatok