Tabuľky s evidenčným číslom

V marci 2021 schválila Národná rada SR podstatné zmeny v evidovaní vozidiel, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2023. Zrušil sa de facto storočie zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viazal na pobyt (okres) jeho držiteľa/vlastníka. Ak vlastník vozidlo predal alebo sa presťahoval v rámci okresu, na vozidle ostalo pôvodné číslo. Ak ho však vlastník predal […]

Prejsť na začiatok