Dva roky po

Nová vyhláška o dopravnom značení nadobudla účinnosť presne pred dvoma rokmi – 1. apríla 2020. Jej schválenie a hlavne jej prijatie, akceptácia a chápanie odbornou dopravno-inžinierskou verejnosťou boli hlavnými impulzmi na založenie tohto portálu. Stručnú bilanciu prvého roku sme si urobili v článku Po roku (zmeny v pravidlách cestnej premávky), tentoraz si prejdeme, čo sa […]

Dopravné zariadenia II

V predchádzajúcom článku bol uvedený základný prehľad dopravných zariadení. V tomto príspevku si bližšie predstavíme vodiace zariadenia, ktoré sú asi najbežnejším typom dopravných zariadení a ich informačná hodnota (najmä pre vodičov) je najdôležitejšia. Taktiež sú vodiace zariadenia jedným z mála typov vodiacich zariadení, ktoré sú vo vyhláške o dopravnom značení vyobrazené a majú v nej […]

Dopravné zariadenia I

Po letnej prestávke budeme pokračovať v podrobnejšom rozbore značiek/zariadení podľa novej vyhlášky o dopravnom značení. V tejto a nasledujúcej časti si priblížime dopravné zariadenia. V ďalších článkoch si postupne pripomenieme niečo z histórie, pribudnú ďalšie praktické rozbory nesprávnych praktík z minulosti a súčasnosti, ale aj tipy ako v budúcnosti správne riešiť rôzne dopravné situácie a […]

Vodorovné značky III

Po prvej všeobecnej časti a druhej časti, v ktorej sme si predstavili pozdĺžne čiary, dokončíme pred letnou prestávkou v tomto článku prehľad vodorovných značiek podrobnejším predstavením priečnych čiar, plošných značiek a symbolov. Aj v tejto časti platí, že niektoré technické parametre sú ešte len z momentálne pripravovaných materiálov, čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré […]

Vodorovné značky II

V prvej časti článku o vodorovných značkách sme si predstavili základné východiská a hlavné zmeny oproti stavu do apríla 2020. V tejto časti si podrobnejšie popíšeme pozdĺžne čiary. Aj v tejto časti platí, že niektoré technické parametre sú ešte len z momentálne pripravovaných materiálov, čiže v detailoch môžu byť nakoniec niektoré veci inak. Pozdĺžne čiary […]

Vodorovné značky I

Všeobecne Vodorovné značenie (road markings) sa v rámci novej vyhlášky komplexne prepracovalo tak, aby bolo v súlade so štandardmi podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968). Donedávna šlo o jednu z najviac zanedbávaných oblastí dopravného značenia, ktorá vykazovala viaceré zásadné odchýlky od logiky a medzinárodných štandardov, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné. Vodorovné značenie […]

Pokyny policajta

Pokyny sa podobne ako zvislé/vodorovné značky a signály používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky (riadenie cestnej premávky vo všeobecnosti). Pokyny na riadenie premávky Pokyny na riadenie premávky dávajú predovšetkým príslušníci Policajného zboru v rovnošate; v istých prípadoch môžu premávku riadiť pokynmi aj vojaci, resp. vojenskí policajti, príslušníci […]

Svetelné signály

Svetelné signály sa podobne ako zvislé a vodorovné značky používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky. Svetelné signály sa dávajú svetelnými signalizačnými zariadeniami, čo je jeden z druhov dopravných zariadení.  Svetelné signály majú tri základné charakteristiky: farbu (biela, červená, žltá, zelená), tvar (kruh, šípka, kríž, symbol) a polohu […]

Informačné značky VI

Týmto článkom sa uzatvára séria o informačných značkách podľa novej vyhlášky o dopravnom značení. V prvej časti série je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti, tretia časť predstavuje značky o prednosti, cesty s osobitnými pravidlami a návesti, v štvrtej časti sme začali orientačnými […]

Informačné značky V – smerové značky na diaľniciach

Tento článok je pokračovaním série článkov o informačných značkách. V prvej časti série je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti, tretia časť predstavuje značky o prednosti, cesty s osobitnými pravidlami a návesti a v štvrtej časti sme začali orientačnými značkami, a to číslovaním […]

Prejsť na začiatok