Nové zásady

Od 20. januára 2023 platia nové zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení vydané Ministerstvom dopravy SR, ktoré vypracovala spoločnosť Weldun, spol. s r. o. (zodpovedný riešiteľ D. Volár). Po formálnej stránke sú zásady vydané vo forme technických podmienok (TP) a dostupné sú na webe Slovenskej správy ciest: TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek […]

Prejsť na začiatok