Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako sa to fakt nemá robiť – január 2024

Už viackrát sme si na tomto portáli v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia. V rámci týchto článkov sa stručne popisujú konkrétne nedostatky či skutočné významy, ktoré zo značiek vyplývajú, hoci tak zjavne neboli zamýšľané.

Svoje tipy na nejasné, nesprávne či nezrozumiteľné značenie môžete písať do komentárov alebo posielať na adresu ocestnejpremavke@gmail.com.

Článok I tak še da pôvodne uverejnený v septembri 2022, ktorý bol postupne doplnený:

  • v októbri 2022 so zameraním na parkovanie
  • v novembri 2022 so zameraním na zákazy vjazdu
  • v decembri 2022 so zameraním na rozmery a rekordy
  • v januári 2023 so zameraním na cykloriešenia

Séria článkov Ako sa to fakt nemá robiť:

  • prvá časť z marca 2023, v ktorej boli ukázané (dez)orientačné smerové značky
  • druhá časť zo septembra 2023, ktorá bola zameraná najmä na prednosti v jazde a tvary križovatiek
  • tretia časť z októbra 2023, ktorá bola zameraná na výstražné značky
  • štvrtá časť z novembra 2023, v ktorej bolo niekoľko príkladov z nesprávnych príkazov a zákazov

Táto časť je zameraná na dopravne upokojené oblasti ako sú obytné a pešie zóny a celkovo veci súvisiace s chodcami.

Svätý Jur

Obytná zóna vo Svätom Jure (okres Pezinok) je kapitola sama o sebe. Prejazdné centrálne námestie s priľahlými uličkami, kde sú križovatky s vyznačenými hlavnými cestami, kruhovým objazdom, niekde aj s chodníkom, obrubníkom a vodorovnými čiarami, označené ako obytná zóna je… ťažko slušne napísať čo. Voľakedy dokonca obytná zóna začínala (asi nedopatrením) niečím ako obmedzením jej platnosti len na autobusy.

Svätý Jur

Označený musí byť začiatok obytnej zóny z každého smeru, dokonca aj vtedy, ak tam žiaden vjazd nie je.

Svätý Jur

Uprostred obytnej zóny je kruhový objazd. No a pred kruhovým objazdom je prikázaný smer doprava alebo doľava pre niektoré vozidlá. Čo – vzhľadom na to, že do kruhového objazdu sa zásadne a bez výnimky vždy odbočuje vpravo a rovnako sa zásadne a bez výnimky vždy z neho aj vychádza odbočením vpravo – znamená asi to, že nákladné vozidlá, autobusy a traktory majú prikázané vojsť do protismeru kruhového objazdu. To, že výnimka pre autobusy SAD je už roky bezpredmetná a každý jeden vodič Arrivy, ktorý tou cestou jazdí, porušuje značku, je asi ten najmenší problém.

Svätý Jur

No a uprostred tejto obytnej zóny možno nájsť aj informačné upozornenie o max. rýchlosti a tom, že jazdíte v obytnej zóne, čo je vlastne jediná rozumná značka v celej tej oblasti, keďže z celkového výzoru cesty samozrejme absolútne nijako nevyplýva, že to je obytná zóna. A ako uvidíme na konci tohto článku, obyvatelia môžu byť radi, že je tu aspoň správna hodnota tej rýchlosti.

Závodná, Bratislava

Ako obytnú zónu možno u nás označiť ozaj hocičo. Napríklad aj obrovské ohyzdné parkovisko na Závodnej ulici v Podunajských Biskupiciach (Bratislava) …

Kostolná pri Dunaji

… alebo aj pár metrovú príjazdovú cestu k dvom či trom rodinným domov v Kostolnej pri Dunaji (okres Senec), samozrejme aj s dvojicou značiek o hlavnej ceste pred touto “obytnou zónou”.

Vranovská, Petržalka

Jeden z mála skutočných prvkov upokojenia premávky, ktorý naše normy poznajú a aj sa v praxi aplikuje, sú stavebné prahy. Takmer vždy sú to však pre projektantov vlastne vyvýšené priechody pre chodcov, z čoho niekedy vyplynú aj takéto nezmysly ako vidno na Vranovskej ulici, ale aj inde v Petržalke.

Požiarnicka, Prešov

Nájdu sa aj iné extrémy – ako napr. v Prešove, kde nedávno dokázali postaviť stavebný prah krížom cez Požiarnicku ulicu, akurát na mieste, ktoré je smerovo rozdelené, v usporiadaní 2+2, úplne mimo akejkoľvek upokojenej zóny, po ktorej navyše jazdia trolejbusy (katastrofálne dopravné značenie halabala kombinujúce staré a nové ani nespomínajúc). Vymyslená dodatková tabuľka o spomaľovacom prahu poukazuje na to, čo považujú miestni odborníci za naozaj dôležité – aby vodiči vedeli, že musia spomaliť nie kvôli chodcom (priechodu), ale kvôli vyvýšenej vozovke.

Budatínska, Petržalka

Asi málokto za volantom dokáže počas jazdy vnímať krásy výtvarného umenia okolo neho, obzvlášť ak ide o pomerne abstraktné umenie; chodci to dokážu lepšie. Priechod pre chodcov na Budatínskej ulici v Petržalke (vyznačený bez prerušenia v dĺžke takmer 40 m) zjavne predbehol svojím grafickým stvárnením dobu a naznačil všetkým tým amatérom, ktorí dnes chcú maľovať nárožia križovatiek, ako sa to má správne odborne robiť.

Na niečo podobné upozornil aj Karol v maili – Suché mýto v centre Bratislavy. Abstraktné umenie spočívajúce v spleti priechodov a vyšrafovaných priestorov vynikne najviac pri satelitnom pohľade. Vodič si môže niekedy len tipnúť, či prechádza cez zebru (priechod) alebo cez šrafy. Chodec je na tom samozrejme ešte horšie; prechádzanie na druhú stranu cez tento zhluk priechodov, z ktorých niektoré sú vyznačené správne, niektoré nie, niektoré sú vyznačené na priamej hrane obrubníka, niektoré v zakrivení, niektoré končia na mega ostrovčekoch, niektoré na chodníku, niektoré sú riadené svetelne, niektoré nie, robí z prechádzky v historickom centre pomerne adrenalínový zážitok.

Michalovce

V Michalovciach majú cez Laborec lávku pre peších a cyklistov so značne nevhodným stavebným prevedením i prekombinovaným režimom samotného užívania, ktorý sa niekto snažil doslovne pretaviť aj do samotnej značky.

Štrbské Pleso

Niečo podobné možno nájsť aj na Štrbskom Plese pred hotelom FIS. Cestičku alebo pruh pre motorové vozidlá často nevidieť, aj keď pre Majku z Gurunu to možno prekvapujúce nebolo. Prekvapujúca by pre miestnych odborníkov, ktorí toto vesmírne čudo vymysleli, možno bola otázka, kade majú ísť cyklisti a motorkári bez postranného vozíka (správna odpoveď asi je, že obaja musia pred značkou zosadnúť a tlačiť svoje dopravné prostriedky v pruhu pre chodcov, inak im hrozí v blokovom konaní pokuta do 50 eur). Ako detail si možno všimnúť aj kvalitu usporiadania smerovacích dosiek…

Vernár

Ak cez dedinu, ktorá nemá chodníky, vedie tranzitná trasa, je to vždy problém. Vo Vernári (okres Poprad) sa tento problém rozhodli vyriešiť tým, že chodcom prikážu chodiť vľavo. Teda za predpokladu, že tento Iný príkaz platí (presnejšie do 31. marca 2020 platil) naozaj iba pre chodcov. Prečo práve na tomto mieste uprostred dediny a v tomto smere a či dovtedy mohli chodci chodiť aj vpravo a dokedy musia chodiť vľavo a čo na to chodci v opačnom smere, o tom už značka nehovorila nič.

Rázusova, Spišská Nová Ves

O tom, ako sa chodci posielajú kade ľahšie a kde kade počas rôznych stavebných uzávierok chodníkov, sme tu už mali nejaké príklady. Používateľ ondrejko_t na webe dialnice.info pridal ukážku z Rázusovej ul. v Spišskej Novej Vsi, ktorá v sebe zaujímavým spôsobom kombinuje modernú digitálnu tlač s prvými pokusmi predškoláka o riešenie úloh v pracovnom zošite.

Karlova Ves, Bratislava

V Karlovej Vsi (Bratislava) to síce vyriešili iba modernou digitálnou tlačou, avšak už bez akejkoľvek logiky, keďže samotný zákaz vstupu pre chodcov platí len na vozovke, čiže chodci si mohli vybrať a použiť inú trasu – napr. aj priamo po rozkopanom chodníku, ktorý asi chceli pre chodcov uzavrieť.

Banská Štiavnica

Keďže historické centrum Banskej Štiavnice – do zoznamu UNESCO zapísané najstaršie banské mesto Slovenska – je bohužiaľ v podstate bez akýchkoľvek obmedzení voľne prejazdné pre motorové vozidlá, pohľady a výhľady na pamiatky špatia o. i. aj dopravné značky. Na Ulici Andreja Kmeťa možno pod zvislou značkou Priechod pre chodcov vidieť podivnú kombináciu dvoch starých dodatkových tabuliek Počet a Dĺžka úseku alebo platnosti v jednej tabuľke. Znamená to asi, že priechod pre chodcov je vyznačený na dvojnásobnej dĺžke platnosti.

Jarovce

V Jarovciach (Bratislava) obzvlášť dbajú na bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez priechod, dokonca až tak, že ho pre vodičov označili 4 zvislými značkami (aj keď voľného miesta na všetkých tých stĺpikoch je dosť aj na oveľa viac ďalších).

cestička pre chodcov, Trnava

John Dumpling poslal pár fotiek z Trnavy, z ktorých do tejto časti vyberáme dve.

„Vjazd povolený vozidlám údržby“ na chodník v trnavskom Ružovom parku. Alebo čo sa stane, keď si odborník prečíta v technických podmienkach, ktoré musí dodržiavať, takéto vety: Vozidlám správcu cesty, správcov inžinierskych sietí a pod. sa vjazd na špeciálnu cestičku spravidla nepovoľuje dopravnými značkami. Ak je vjazd týchto vozidiel nevyhnutný na výkon pracovnej činnosti, ich vodiči sú počas vykonávania pracovnej činnosti oprávnení na špeciálnu cestičku vojsť použijúc zvláštne výstražné svetlá oranžovej farby. Urobí samozrejme presný opak. Lebo určite si každý vodič zametača, posýpača, pluhu a pod. študuje pred každým chodníkom, či tam má dodatkovou tabuľkou povolený vjazd, aby tam mohol urobiť to, čo má.

pešia zóna, Trnava

Pri druhej fotke je ponechaný pôvodný Johnov komentár, lebo nič iné k tomu napísať ani netreba.

V novej pešej zóne na Námestí SNP osadili asi najväčší rozmer značky pešej zóny, aký existuje, spolu s extra miniatúrnym písmom na dodatkovej tabuľke – predsa len určite neexistuje nejaká jednoznačnejšia značka povoľujúca vjazd cyklistom a dopravnej obsluhe…

Taktiež chýba ukončenie zóny na ostatných vjazdoch.

školská zóna, Lučenec

No a na záver tu máme víťazný príspevok do tohto mesačnej rubriky o chalanoch, ktorým musí viete čo. Od Jozefa, vraj niekde z okresu Lučenec: školská zóna so zvýšenou rýchlosťou oproti zákonnému limitu. V mene všetkých miestnych detí – ďakujeme!

7 komentárov na “Ako sa to fakt nemá robiť – január 2024

  1. K druhej fotke: Keďže značka Obytná zóna má význam aj pre chodcov, myslím, že je správne, že je umiestnená aj na výjazde zo zóny (tým nepopieram absurdnosť takejto kombinácie značiek vzhľadom na širší kontext, keďže Obytná zóna nemá byť prejazdná)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok