Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako sa to fakt nemá robiť – november 2023

Po niekoľkokrát dopĺňanom článku I tak še da, v ktorom sme si v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia, bola v marci 2023 začatá nová séria občasných článkov (spravidla k 15. dňu v mesiaci) o tom, ako sa dopravné značenie fakt nemá robiť. V rámci týchto článkov budeme stručne popisovať konkrétne nedostatky či skutočné významy, ktoré zo značiek vyplývajú, hoci tak zjavne neboli zamýšľané.

Po prvej časti z marca 2023, v ktorej boli ukázané (dez)orientačné smerové značky, druhej časti zo septembra 2023, ktorá bola zameraná najmä na prednosti v jazde a tvary križovatiek a tretej časti z októbra 2023, ktorá bola zameraná na výstražné značky, si tentokrát ukážeme niekoľko príkladov z nesprávnych príkazov a zákazov.

Naďalej platí, že svoje tipy na nejasné, nesprávne, nezrozumiteľné značenie môžete písať do komentárov alebo posielať na adresu ocp@ocestnejpremavke.sk.

Začneme v známej dedinke Radošina (okres Topoľčany), v ktorej využili štandardnú možnosť vložiť nejakú reguláciu do šípky na smerovej značke. Využili to však pomerne neštandardne a tak môžeme len hádať, do ktorej z tých troch šípok je vlastne vložený zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody, a teda ktorým smerom nemôžu ďalej pokračovať vozidlá s takýmto nákladom (značka je vlastne vložená do všetkých troch šípok, takže tým vozidlám neostáva nič iné, len sa otočiť a vrátiť sa). Miestni sú asi ozaj vtipálkovia, o čom svedčí nielen to, že ďalej na samotnej križovatke už regulárny zákaz vjazdu nie je žiadnym smerom, ale aj to, že uprostred obce Radošina sa vpravo odbočuje do obce s názvom Obec.

Na vjazde do podzemnej garáže autobusovej stanice Nivy v Bratislave je niečo, čo vyzerá ako zákaz vjazdu do garáží pre vozidlá s LPG alebo CNG pohonom. Dokonca sa ten zákaz doplnil o vozidlá s CNG pohonom až dodatočne. Čo je zaujímavé z viacerých uhlov pohľadu – od toho, že prevádzkovateľ stanice zakáže do nej vjazd pre niektoré autobusy cez to, že taká značka je neplatná už od apríla 2020 až po samotné vizuálne prevedenie. Niekto si totiž nevšimol – okrem už neexistujúcej možnosti zakazovať vjazd vozidlám s LPG/CNG pohonom – aj to, že už neexistuje možnosť vyznačovať zákazy vjazdu pre viac druhov vozidiel na jednej značke . Z neznámych dôvodov si navyše ten niekto vybral ako vzor značku Povinné zastavenie vozidla a prispôsobil si ju, hoci, keď už robiť blbosti, mohol a mal si radšej za vzor vybrať značku Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidlá . Výsledok: na vjazdovej rampe musia úplne všetky vozidlá povinne zastaviť, pričom dôvodom zastavenia je LPG a CNG. Zákaz vjazdu neplatí pre nikoho, povinné zastavenie pre všetkých.

Podivnosti možno nájsť aj vnútri parkovacej garáže na Nivách. Opomenieme teraz fakt, že zase raz je zákaz zastavenia s vloženou šípkou umiestnený kolmo a nie šikmo a sústreďme sa na význam kombinácie značiek pre vodiča. Zákaz zastavenia zakazuje zastavenie a státie. Zastavením je uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu. Potiaľ všetko jasné, za značkou sa nesmie ani len na chvíľu zastaviť, hoci len kvôli rýchlemu nastúpeniu/vystúpeniu alebo naloženiu/vyloženiu nákladu. Čo pôsobí dosť divne, keďže vizuálne je daný priestor jasne vyznačený práve na to, aby sa tam z takýchto dôvodov mohlo zastaviť, ale čo už. Priam až zmätočne však pôsobí dodatková tabuľka. Pravdepodobne ide o nepodarenú verziu dodatkovej tabuľky Časovo obmedzené parkovanie , ktorá obmedzuje možnosť parkovania najdlhšie na vyznačenú dobu. Tá sa však podľa vyhlášky nemôže používať pod zákazom zastavenia alebo zákazom státia… Pri analogickej aplikácii jej významu k zákazu zastavenia dospejeme nevyhnutne k tomu, že dodatková tabuľka obmedzuje zákaz zastavenia na max. 15 min. Po 15 minútach sa tam už môže stáť bez obmedzenia.

Ak pôjdete na výlet na Štefánikovu mohylu v Brezovej pod Bradlom, na Piešťanskej ulici si dajte pozor – hlavne tí na vozidle s automatickou prevodovkou alebo na bicykli. Značka Iný príkaz (umožňujúca v minulosti prikazovať hocičo hocikomu) spočívajúca v povinnom zaradení tretieho, resp. druhého rýchlostného stupňa totiž platí bez výnimky pre každého. Teda, platila. Aj tieto značky sú totiž už od apríla 2020 neplatné.

Niečo ďalšie z podobného súdka – bez náhrady zrušená a teda už neplatná značka – možno nájsť aj na ceste 15 pri obci Miňovce (okres Stropkov). Tentoraz v podobe prikázaného otočenia (čo bol jeden z mnohých logických nezmyslov prijatých v roku 2009) vyšperkovaného do dokonalosti tým, že je určený uprostred cesty medzi obcami pre vodičov konkrétnej autobusovej linky.

Dodatková tabuľka mala podľa vyhlášky 9/2009 názov Počet, hoci podľa vyobrazenia by bol priliehavejší skôr názov Súčin. Na ceste do Pustého Čemerného (okres Michalovce) možno na železničnom moste zbadať matematický rébus pre vodičov. Znamená táto kombinácia, že vjazd majú zakázaný vozidlá vyššie ako 6,8 m (2 x 3,4 m)? Vzhľadom na to, že o 100 m ďalej sa nachádza ďalší železničný most, bude to asi skôr znamenať počet tých zákazov vjazdu. Asi tým chcel niekto vodičom naznačiť, že sa im po prejazde popod prvý most neoplatí hneď uprostred poľa zastaviť a vykladať na strechu bicykle alebo iný náklad.

Voľakedy mohli vodiči v Malom Šariši (okres Prešov) vidieť niečo podobné. Toto však už nebol ani tak matematický rébus ako vyslovene logický. Matematicky je to totiž jasné: 2 x 50 m sa rovná 100 m. Veľká násobilka, prvý stupeň základnej školy, žiadny problém. Logická hádanka však znie, prečo tam potom nebolo uvedené rovno “100 m” s pomerne jasným významom, že ten zákaz odbočenia platí o 100 m? V tom muselo byť niečo iné… Možno, že tam platili dva zákazy odbočenia, prvý o 50 m od značky, druhý o ďalších 50 m? To sa už asi nedozvieme. Vzhľadom na dvojitú pozdĺžnu čiaru, ktorá úspešne zakazovala okrem iného odbočenie v mieste umiestnenia značky, aj 50 m za ňou, aj 100 m za ňou, aj 150 m za ňou, aj 50 m pred ňou, aj 100 m pred ňou, aj 150 m pred ňou, bol nejaký zvislý zákaz odbočenia úplne nepodstatný z akéhokoľvek smeru a s akoukoľvek dodatkovou tabuľkou. Nielen do predajne nábytku je ešte stále zakázané odbočiť doľava, ale aj do všetkých rodinných domov na tejto ceste, ako aj na všetkých ostatných cestách, kde je vyznačená dvojitá súvislá čiara.

Na Bratskej ulici v Petržalke si asi niekedy dávnejšie povedali, že prečo by sme nemohli trochu obzvláštniť inak fádnu dodatkovú tabuľku “okrem dopravnej obsluhy” a tak ju doplnili znova tým istým obrázkom s druhom vozidla, ktorý je na “hlavnej” značke. Priam sa až pýta otázka, že keď sa to takto pekne osvedčilo, prečo sa to nepoužíva systémovo a komplexne všade, pri každej jednej výnimke pre dopravnú obsluhu. Pri tejto značke je však zaujímavé nielen vyobrazenie, ale aj (a najmä) umiestnenie. Kým pri domaľovanej tabuľke sa môžeme asi naozaj len zasmiať, to stupídne umiestnenie presne poukazuje na to, že v skutočnosti nikomu z kompetentných orgánov nejde o reálny význam dopravného značenia a jeho účinky v praxi. Kamionista, ktorý na Bratskú odbočí z Panónskej a dôjde k tomuto paškvilu, má na výber len dve možnosti: 

a) porušiť značku a pokračovať ďalej, 

b) poslúchnuť značku a otočiť to do protismeru cez vyvýšený a zatrávnený stredový deliaci pás.

Paškvily sa nájdu aj na východe a ešte vtipnejšie. Ako povedal klasik, na východe nič nie je – dokonca ani značky o zákaze vjazdu pre nákladné vozidlá, len značky o zákaze vjazdu pre všetky vozidlá. Na Laboreckej ulici v Humennom si preto pomohli ako vedeli. Asi niekde na webe našli nejaký obrázok nákladiaka, usúdili, že je aspoň trochu podobný tomu na oficiálnej značke (nesedí síce počet náprav, ale kto si to už len všimne), vytlačili na papier, vystrihli a nalepili na značku. Problem solved. Podľa googlu už min. od roku 2012.

Vodič, ktorý chce pred tunelom Bôrik v smere na Poprad odbočiť z diaľnice D1, sa pokojne a plynule zaradí do odbočovacieho pruhu a čo má zrazu hore nad sebou? Svetelnú šípku, ktorá mu prikazuje opustiť jazdný pruh v smere šípky. Chudák vodič musí chtiac-nechtiac stočiť volant a drbnúť to za zvodidlami do jarku, ak nechce porušiť príkaz vyplývajúci z tohto svetelného signálu.

Na diaľnici D1 pred tunelom Branisko v smere na západ sú dve regulačné značky na spoločnej podkladovej tabuli, ktoré platia každá samostatne. Horná značka prikazuje odbočiť vpravo, t. j. mimo diaľnicu a platí bez výnimky pre úplne všetky vozidlá. Dolná značka zakazuje vjazd pre vozidlá vyššie ako 4,5 m, čiže neplatí vlastne pre nikoho, keďže žiadne takéto vozidlo nemôže legálne jazdiť v bežnej premávke.

Na vjazde do Čadce z diaľnice D3 je x-tý príklad zmýšľania našich odborníkov. Zníženie rýchlosti na max. 50 km/h na značke v diaľničnom rozmere, aby to vodič náhodou neprehliadol, lebo to je dôležité. Taká rýchlosť však platí tak či tak na základe značky o obci, ktorá je ale “iba” v základnom rozmere, lebo tú už vodič asi môže prehliadnuť, veď z nej podľa nich asi aj tak nič dôležité nevyplýva. Nehovoriac o tom, že tá rýchlosť zo značky platí len po najbližšiu križovatku, zatiaľ čo rýchlosť zo značky o obci platí aj za križovatkou, ale tam sú už len priechody pre chodcov, vjazdy do areálov, zastávky autobusov a pod., nič podstatné.

Vizuálny výsledok? Značka Najvyššia dovolená rýchlosť s dodatkovou tabuľkou “Čadca”. Či to obmedzuje danú rýchlosť na celé územie Čadce, či len na vozidlá patriace mestu Čadca alebo na vozidlá s (bývalým) evidenčným číslom Čadce, ťažko povedať.

Na nájazde na diaľnicu D3 v Svrčinovci (okres Čadca) si Michal všimol, že vchádza na jednosmernú cestu. Čo ešte pár rokov dozadu aj bola pravda, ale už pár rokov to pravda nie je. Pri porovnaní s predchádzajúcim stavom na streetview vidieť, že po dokončení tohto úseku sa aktualizovalo to značenie, ktoré je naozaj dôležité – o spoplatnení. Nejaká jednosmernosť a z toho plynúce asi pomerne značné prekvapenie vodičov, ktorým zrazu pôjde vozidlo oproti, je zjavne zanedbateľný detail.

Pavol v komentári poukázal na zákaz vjazdu na Kohútovej ulici v Martine vložený do dodatkovej tabuľky o tvare križovatky… Blízkosť so Žilinou sa proste nezaprie. Pri bližšom pohľade do predmetnej ulice sa však ukáže, že tá navyše ani vôbec nie je smerovo rozdelená (ako vyplýva z dodatkovej tabuľky) a dokáže byť súčasne jednosmernou cestou aj cestou, do ktorej je zakázaný vjazd.

No a na záver znova niečo od našich bratov; prakticky priamo na hranici, v Ski centre Kohútka (Zlínsky kraj), možno nájsť zónovú všehochuť príkazov, zákazov a výstrah.

4 komentáre na “Ako sa to fakt nemá robiť – november 2023

 1. Záber z Čadce je ešte z obdobia, keď existovala diaľnica v obci, preto tá päťdesiatka mala zmysel (keďže diaľnica končí až tesne pred križovatkou)

  1. Patrik, už vtedy, aj keď platili ustanovenia zákona o premávke na diaľnici v obci, to bola hlúposť. Diaľnica v obci mala súvis s vedením kontinuálneho úseku diaľnice v zastavanom území a nie, aby sa 200 m na vetve prípojky značila ako diaľnica v obci. Rýchlosť sa nemá obmedzovať značkami obec, ale regulačnými značkami najvyššia dovolená rýchlosť. Ideálne to má byť takto nejako:
   Ak treba obmedziť rýchlosť na vetve: https://www.google.sk/maps/@48.7484529,19.1394919,3a,90y,32.11h,93.21t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVe_iEG2_RlWA6cp4o-eRlA!2e0!7i16384!8i8192?hl=sk&authuser=0&entry=ttu
   a koniec diaľnice a obec má byť v tom istom mieste:
   https://www.google.sk/maps/@48.7515255,19.1389931,3a,75y,340.26h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1sx5wjTOZmf_g7-37ExAnwgw!2e0!7i16384!8i8192?hl=sk&authuser=0&entry=ttu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok