Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

História

Vývoj pravidiel cestnej premávky po 2. svetovej vojne

Už dávnejšie sme si predstavili historický vývoj pravidiel cestnej premávky od začiatku 20. storočia do 2. svetovej vojny. Nadviažeme na to pokračovaním o ich vývoji od 2. svetovej vojny po súčasnosť. Medzinárodný vývoj Druhá svetová vojna sa považuje aj za zlyhanie Spoločnosti národov (League of Nations), ktorá jej nedokázala zabrániť. Víťazné krajiny namiesto nej založili […]

Vývoj pravidiel cestnej premávky na Slovensku do 2. svetovej vojny

Zavedenie a vývoj pravidiel cestnej premávky úzko nadväzuje na rozmach automobilizmu koncom 19. storočia, kedy sa začali vytvárať pravidlá upravujúce jazdu motorových vozidiel. Po vzniku Československa v roku 1918 sa prebral právny poriadok platný v Rakúsko-Uhorsku, čo znamenalo, že v mnohých oblastiach bola v Československu rozdielna právna úprava v závislosti od toho, či šlo o časti štátu, v ktorých počas monarchie platilo […]

Prejsť na začiatok