Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Zo zahraničia

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) III

V tomto článku dokončíme slovenský preklad Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v dvoch predchádzajúcich príspevkoch, v ktorých bol preložený „hlavný“ text dohovoru (čl. 1 až 48) a príloha 1 [cestné (zvislé) značky]. Predmetom tejto časti prekladu je predovšetkým vodorovné značenie (príloha 2 dohovoru), ktoré bolo […]

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) II

V tomto článku budeme pokračovať v slovenskom preklade Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v predchádzajúcom príspevku, v ktorom bol preložený „hlavný“ text dohovoru (čl. 1 až 48).  Tak ako v prvej časti, samozrejme aj pri pokračovaní platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený osobou, […]

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) I

Ako bolo spomenuté v úvode k prekladu Dohovoru o cestnej premávke, na tomto portáli pribudne aj preklad druhého dohovoru, a to Dohovoru o cestných značkách a signáloch. Oba dohovory totiž jeden bez druhého nemôžu plnohodnotne existovať, pričom ani tento dohovor nie je dodnes oficiálne preložený napriek tomu, že Slovensko je jeho zmluvnou stranou (paradoxne, Európsky […]

Dohovor o cestnej premávke (SK) II

V tomto článku dokončíme slovenský preklad Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v predchádzajúcom príspevku, v ktorom boli preložené prvé dve kapitoly (Všeobecné ustanovenia a Pravidlá cestnej premávky).  Tak ako v prvej časti, samozrejme aj pri pokračovaní platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený človekom, ktorý nie […]

Dohovor o cestnej premávke (SK) I

Na tomto portáli sa pravidelne objavujú zmienky alebo výňatky z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika v oblasti cestnej premávky viazaná. Ide najmä o Dohovor o cestnej premávke (Convention on Road Traffic) a Dohovor o cestných značkách a signáloch (Convention on Road Signs and Signals), oba uzatvorené vo Viedni (1968) a k obom týmto dohovorom […]

Nezvyčajné dopravné značky

Väčšina dopravných značiek používaných vo svete je štandardizovaná podľa Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968), a to jednak čo sa týka ich vyobrazenia, ako aj ich významu. Základný text dohovoru však často pripúšťa viacero alternatív jednej značky, resp. viacero farebných kombinácií jednej značky. Európska dohoda väčšinu týchto možností pre európske štáty vypustila, stále […]

Predpisy o cestnej premávke

Pravidlá cestnej premávky nie sú slovenským vynálezom a nemôžeme si ich preto vytvárať či meniť podľa ľubovôle (aj keď si to niektorí myslia a donedávna tomu tak vlastne aj bolo). Nevyhnutným základom, ktorý musíme ako republika dodržiavať, sú dva dohovory Organizácie Spojených národov z roku 1968 – dohovor o cestnej premávke a dohovor o cestných […]

Prejsť na začiatok