Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestnej premávke

Dohovor o cestnej premávke (SK) II

V tomto článku dokončíme slovenský preklad Dohovoru o cestnej premávke (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v predchádzajúcom príspevku, v ktorom boli preložené prvé dve kapitoly (Všeobecné ustanovenia a Pravidlá cestnej premávky).  Tak ako v prvej časti, samozrejme aj pri pokračovaní platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený človekom, ktorý nie […]

Dohovor o cestnej premávke (SK) I

Na tomto portáli sa pravidelne objavujú zmienky alebo výňatky z medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika v oblasti cestnej premávky viazaná. Ide najmä o Dohovor o cestnej premávke (Convention on Road Traffic) a Dohovor o cestných značkách a signáloch (Convention on Road Signs and Signals), oba uzatvorené vo Viedni (1968) a k obom týmto dohovorom […]

Prejsť na začiatok