Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dohovor o cestných značkách a signáloch

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) III

V tomto článku dokončíme slovenský preklad Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v dvoch predchádzajúcich príspevkoch, v ktorých bol preložený „hlavný“ text dohovoru (čl. 1 až 48) a príloha 1 [cestné (zvislé) značky]. Predmetom tejto časti prekladu je predovšetkým vodorovné značenie (príloha 2 dohovoru), ktoré bolo […]

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) II

V tomto článku budeme pokračovať v slovenskom preklade Dohovoru o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968) v platnom znení pre Slovensko, ktorý sme začali v predchádzajúcom príspevku, v ktorom bol preložený „hlavný“ text dohovoru (čl. 1 až 48).  Tak ako v prvej časti, samozrejme aj pri pokračovaní platí, že ide o neautorizovaný preklad, urobený osobou, […]

Dohovor o cestných značkách a signáloch (SK) I

Ako bolo spomenuté v úvode k prekladu Dohovoru o cestnej premávke, na tomto portáli pribudne aj preklad druhého dohovoru, a to Dohovoru o cestných značkách a signáloch. Oba dohovory totiž jeden bez druhého nemôžu plnohodnotne existovať, pričom ani tento dohovor nie je dodnes oficiálne preložený napriek tomu, že Slovensko je jeho zmluvnou stranou (paradoxne, Európsky […]

Prejsť na začiatok