Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  • Do skupiny informačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, príkazových značiek a informatívnych prevádzkových značiek a väčšina informatívnych smerových a informatívnych iných značiek.
  • Z doterajšej skupiny značiek upravujúcich prednosť sa medzi informačné zaradili značky (informujúce) o prednosti v jazde.
  • Z príkazových značiek sa preradili medzi informačné značky Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie/Zníženie počtu jazdných pruhov a Obmedzenie v jazdných pruhoch , kam logicky a významovo patria (a vzhľadom na to sa im zmenila farebnosť na bieločiernu), rovnako sa tu preradili aj značky Zmena smeru jazdy .
  • Značky Obchádzanie električky , Zmena smeru jazdy a Striedavé radenie sa ako pôvodne samostatné príkazové značky vypustili, možnosť ich použitia pripadá do úvahy len vo forme informačnej tabule podľa § 8 ods. 2, resp. ako dodatkovej tabuľky.
  • Z informatívnych príkazových značiek sa úplne vypustili značky o okruhu , Návesť pred slepou cestou , Spomaľovací prah a Odporúčaná rýchlosť ako nadbytočné. Taktiež sa vypustili aj značky Zmena miestnej úpravy , Výstražné zariadenie vypnuté , Hmlové body , Všeobecné informácie o povinnosti úhrady , z ktorých niektoré možno použiť vo forme informačnej tabule podľa § 8 ods. 2.
  • Značky o parkovaní sa v základnom tvare presunuli do regulačných značiek (Parkovanie a Parkovanie na chodníku), spôsoby parkovania na vozovke sa vypustili úplne ako nadbytočné (postačuje vodorovné značenie), platené a časovo obmedzené parkovanie sa bude vyznačovať dodatkovými tabuľkami, vyhradené parkovanie značkami Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie. Zóna s dopravným obmedzením sa presunula medzi regulačné značky, ale už iba vo forme Zóny najvyššej dovolenej rýchlosti a Zóny zákazu státia; Zóna s plateným alebo regulovaným státím sa presunula do regulačných značiek vo forme Parkovacej zóny. Všeobecné informácie o horskom priechode sa už neuvádzajú ako tri samostatné značky.
  • Informatívne smerové značky sa rozdelili do niekoľkých logických podskupín (smerové značky na cestách mimo diaľnic, smerové značky na diaľniciach, smerové značky pre cyklistickú premávku, značky o náhradných a obchádzkových trasách) a obmedzilo sa vyobrazenie vzorov len na úplne základné, z ktorých vychádzajú všetky ostatné používané značky (za použitia „vedľajších“ vzorov, ak ide o graficky značne odlišné použitie oproti štandardnému vzoru, čo býva najmä pri portálových značkách oproti prízemným). Taktiež sa každej značke priradil unikátny názov, ktorý vystihuje povahu danej značky (existovalo totiž napr. 10 značiek Návesť pred križovatkou). Znovu sa zaviedli šípové smerníky a zaviedli sa nové trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávku.
  • Z informatívnych iných značiek  sa vypustili jednotlivé služby ako samostatné značky a ponechala sa len jedna značka s možnosťou vyobrazenia rôznych symbolov. V rámci symbolov sa z troch telefónov ponechal len jeden a vypustili sa symboly trolejbusu , rádia , lyžiarskeho vleku, sedačkovej a kabínkovej lanovky ; naopak zaviedol sa symbol pre bezbariérové toalety, kostol/kaplnku či kryté kúpalisko/plaváreň. Vypustila sa značka Nemocnica (namiesto nej sa zaviedol symbol nemocnice použiteľný na smerových značkách), značky o núdzovom východe a únikovej ceste , ktoré sú svojou povahou viac bezpečnostné značky ako dopravné, a značky o úhrade mýta , ktoré sú už bezpredmetné.

Delenie

I. Značky o prednosti v jazdeKrižovatka s prednosťou v jazde
Hlavná cesta
Koniec hlavnej cesty
Prednosť pred protiidúcimi vozidlami
II. Značky o cestách s osobitnými pravidlamiObec
Koniec obce
Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny
Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny
Diaľnica
Koniec diaľnice
Cesta pre motorové vozidlá
Koniec cesty pre motorové vozidlá
Úsek diaľnice spoplatnený diaľničnou známkouC:\2019\PREMAVKA\vyhlaska o DZ\7. ministerka\313.png
Úsek diaľnice nespoplatnený diaľničnou známkouC:\2019\PREMAVKA\vyhlaska o DZ\7. ministerka\314.png
Obytná zóna
Koniec obytnej zóny
Pešia zóna
Koniec pešej zóny
Školská zóna
Koniec školskej zóny
Jednosmerná cesta
Tunelcid:image002.png@01D5CD39.8BB5E000
III. NávestiPriechod pre chodcov
Priechod pre cyklistovcid:image001.png@01D5C6E1.F8360A10
Podchod alebo nadchod
Slepá cesta
Služby
Zastávka
Stanovište taxi
Polícia
Kontrola rýchlostiC:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\365-57.png
Núdzová odstavná plocha
Miesto na núdzové brzdenie
Miestna návesť
Štátna hranica
Informácie o všeobecných pravidláchC:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_uvitacka_bez_cmv.png
Dopravné obmedzenia na horskom priechodeC:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_horsky_priechod_1.png C:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\ip_horsky_priechod_2.png
Varovná tabuľa
IV. Orientačné značkyIV.1. ČíslovanieČíslo cesty I. alebo II. triedy
Číslo cesty III. triedy
Číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty
Číslo E-cesty
Kilometrovník
IV.2. Smerové značky na cestách mimo diaľnicSmerová predzvesť
Smerová a pruhová predzvesť
Smerová návesť
Tabuľový smerník
Šípový smerník
Šípový smerník k diaľnici
Šípový smerník k zvláštnemu alebo miestnemu cieľu
Šípový smerník turistickému cieľu
Nepriama návesť
IV.3. Smerové značky na diaľniciachOhlasovacia tabuľa
Nepriama návesť na diaľnici
Smerová predzvesť na diaľnici
Smerová návesť na diaľnici
Výjazdová tabuľa
Diaľková tabuľa
Turistická tabuľaC:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\is11.png
Tabuľový smerník na odpočívadleC:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\is12-1.png
IV.4. Smerové značky pre cyklistickú premávkuCyklistický smerník tabuľový
Cyklistický smerník šípový
Cyklistický medzismerník
Číslo cyklotrasy
V. Značky o náhradných a obchádzkových trasáchV.1. Trvalé náhradné trasy pre diaľničnú premávkuNáhradná trasa
Zmena náhradnej trasy
V.2. Obchádzkové trasyUzávierková predzvesť
Ohlasovacia tabuľa obchádzky
Tabuľový smerník na vyznačenie obchádzky
Šípový smerník na vyznačenie obchádzky
Koniec obchádzky
V.3. Bloková obchádzkaBloková obchádzka
VI. Pruhové značkyPočet jazdných pruhov
Zníženie počtu jazdných pruhov
Zvýšenie počtu jazdných pruhov
Bezkolízne pripojenie
Presmerovanie jazdných pruhov
Radenie do jazdných pruhov pred križovatkouC:\Users\Halabica\Documents\Značky\!!!vzkat\new\c25-1.png

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok