Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Regulačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z.

  • Do skupiny regulačných značiek sa zaradili niektoré zo značiek upravujúcich prednosť, takmer všetky zákazové značky, väčšina príkazových značiek a niektoré z informatívnych prevádzkových značiek.
  • Zo skupiny značiek upravujúcich prednosť ostala medzi regulačnými značkami zachovaná časť so značkami o dávaní prednosti v jazde; značky informujúce o prednosti sa zaradili medzi informačné, značka Križovatka vyhláška 9/2009 Križovatka sa vrátila medzi výstražné značky (keďže neupravuje ani neinformuje o prednosti v jazde v danej križovatke) a značka Križovatka s kruhovým objazdom vyhláška 9/2009 Križovatka s kruhovým objazdom a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky vyhláška 9/2009 dodatkové tabuľky tvary križovatiek sa vypustili ako nadbytočné (v skupine Dodatkové tabuľky je ponechaná len verzia Priebeh hlavnej cesty). Daj prednosť v jazde električke! vyhlaska 9/2009 Daj prednost v jazde elektricke sa už neuvádza ako samostatná značka, ale ako kombinácia značky Daj prednosť v jazde! a dodatkovej tabuľky Priečna jazda električky.
  • Z príkazových značiek sa vypustili značky Prikázaný smer jazdy otáčania vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy otáčania a Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo alebo vľavo vyhláška 9/2009 Prikázaný smer jazdy obchádzania vpravo a vľavo ako nelogické značky, taktiež sa vypustili nepoužívané značky Cestička pre korčuliarov vyhláška 9/2009 Cestička pre korčuliarov a Cestička pre jazdcov na koňoch vyhláška 9/2009 Cestička pre jazdcov na koňoch, značky Iný príkaz vyhláška 9/2009 Iný príkaz a Rozsvieť svetlá vyhláška 9/2009 Rozsvieť svetlá sa vypustili ako nadbytočné. Zaviedol sa Prikázaný smer jazdy s „oblúkovou“ šípkou, ktorá na Slovensku absentovala. Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí vyhláška 9/2009 Prikázaný smer prepravy vyznačených vozidiel a vecí sa už neuvádza ako samostatná značky, ale je možné ho vyznačiť kombináciou značiek Prikázaný smer jazdy/odbočenia a dodatkovej tabuľky Platí pre. Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie/Zníženie počtu jazdných pruhov, Obmedzenie v jazdných pruhoch a Radenie v jazdných pruhoch pred križovatkou vyhláška 9/2009 Usporiadanie jazdných pruhov, Zvýšenie počtu jazdných pruhov vyhláška 9/2009 Zníženie počtu jazdných pruhov, Zvýšenie počtu jazdných pruhov pre pomalé vozidlá, Obmedzenie v jazdných pruhoch vyhláška 9/2009 Radenie jazdných pruhov pred križovatkou sa preradili medzi informačné značky, kam logicky a významovo patria (a vzhľadom na to sa im zmenila farebnosť na bielo-čiernu), rovnako sa tam preradili aj značky Zmena smeru jazdy vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy. Značky Obchádzanie električky vyhláška 9/2009 Obchádzanie električky, Zmena smeru jazdy vyhláška 9/2009 Zmena smeru jazdy a Striedavé radenie vyhláška 9/2009 Striedavé radenie sa ako samostatné značky vypustili, možnosť ich použitia pripadá do úvahy len vo forme informačnej tabule podľa § 8 ods. 2, resp. ako dodatkovej tabuľky.
  • Značky o zákaze vjazdu sa vypustili ako samostatné značky, keďže ide v zásade o tú istú značku (s tým istým základným významom) líšiacu sa len symbolom, ktorý vyznačuje, pre ktoré vozidlo/ktorého účastníka platí. Ako samostatné značky sa popri všeobecnej značke o zákaze vjazdu (vstupu) ponechali len tie, pri ktorých je to opodstatnené ich špecifickým významom (Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veci a Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody). Vypustili sa tiež archaické zákazy zvukových výstražných zariadení vyhláška 9/2009 Zákaz zvukových výstražných znamení, zákazy státia v párnych/nepárnych dňoch vyhláška 9/2009 Zákaz státia v nepárnych dňoch, Zákaz státia v párnych dňoch a zákaz vjazdu ručných vozíkov . Značka Iný zákaz vyhláška 9/2009 Iný zákaz sa vypustila ako nadbytočná a Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené vyhláška 9/2009 Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej, ako je vyznačené sa modifikoval len na nákladné vozidlá. V nadväznosti na zmeny v legislatíve o ochrane ovzdušia sa doplnila nová značka Nízkoemisná zóna.
  • Z informatívnych prevádzkových značiek sa medzi regulačné značky presunuli značky o parkovaní (Parkovisko) a Zóna s dopravným obmedzením vyhláška 9/2009 Zóna s dopravným obmedzením, ibaže už len vo forme konkrétne daných zón. Zo značiek o parkovaní sa prevzali značky Parkovisko vyhláška 9/2009 Parkovisko, Parkovacia garáž/Parkovací dom vyhláška 9/2009 Kryté parkovisko, parkovacia garáž, parkovací dom a značky o parkovaní na chodníku vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým státím na chodníku, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku, parkovacie miesta s kolmým alebo šikmým čiastočným státím na chodníku, parkovacie miesta s pozdĺžnym čiastočným státím na chodníku. Značky o platenom/regulovanom státí vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s plateným státím, parkovacie miesta s regulovaným státím už nie sú samostatné značky, ale kombinácia značky Parkovanie a príslušnej dodatkovej tabuľky a značka Zóna s plateným alebo regulovaným státím vyhláška 9/2009 Zóna s plateným alebo regulovaným státím je vo forme značky Parkovacia zóna. Značka Parkovisko P+R vyhláška 9/2009 Parkovisko P+R sa presunula medzi informačné značky (návesť Služby). Vypustili sa značky o parkovacích miestach s kolmým/šikmým/pozdĺžnym státím vyhláška 9/2009 parkovacie miesta s kolmým státím, parkovacie miesta so šikmým státím, parkovacie miesta s pozdĺžnym státím ako nadbytočné, keďže spôsob státia vyplýva z vodorovného značenia, ako aj parkovacie miesto s vyhradeným státím vyhláška 9/2009 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím, nakoľko ide o československé unikum, ktoré nevyhovujúco používa označenie Parkovanie na miesto, na ktorom je práve parkovanie vo všeobecnosti zakázané (je umožnené iba konkrétnemu vozidlu). Namiesto toho sa bude používať Zákaz zastavenia s dodatkovou tabuľkou Vyhradené parkovanie, čo vystihuje parkovací režim na danom mieste adekvátnejšie.  
  • Zaviedli sa nové značky, ktoré umožnia v istých prípadoch jazdu vozidiel po krajnici (odstavnom pruhu): séria značiek Jazda po krajnici, Opustite krajnicu a Koniec jazdy po krajnici a značka Obchádzanie prekážky po krajnici.

Delenie

I. Značky o dávaní prednosti v jazdeDaj prednosť v jazde!znacka Daj prednost v jazde!
Stoj, daj prednosť v jazde!znacka Stoj, daj prednost v jazde!
Prednosť protiidúcich vozidielznacka Prednost protiiducich vozidiel
II. Príkazové a zákazové značkyII.1. Smer jazdyPrikázaný smer jazdyznacka Prikazany smer jazdy
Prikázaný smer odbočeniaznacka Prikazany smer odbocenia
Prikázaný smer obchádzaniaznacka Prikazany smer obchadzania
Kruhový objazdznacka Kruhovy objazd
Zákaz odbočeniaznačka Zákaz odbočenia
Zákaz otáčaniaznačka Zákaz otáčania
II.2. Špeciálne cestičky alebo pruhyCestička pre chodcovznačka Cestička pre chodcov
Cyklistická komunikáciaznacka Cyklisticka komunikacia
Spoločná cestička pre chodcov a cyklistovznacka Spolocna cesticka pre chodcov a cyklistov
Oddelená cestička pre chodcov a cyklistovznacka Oddelena cesticka pre chodcov a cyklistov
Vyhradený pruh pre verejnú dopravuznacka Vyhradeny pruh pre verejnu dopravu
Koniec špeciálnej cestičky alebo pruhuznacka Koniec cesticky pre chodcov
II.3. Zákazy vjazduZákaz vjazduznacka Zakaz vjazdu
Zákaz vjazdu pre všetky vozidláznacka Zakaz vjazdu pre vsetky vozidla
Zákaz vjazdu pre všetky motorové vozidláznacka Zakaz vjazdu pre vsetky motorove vozidla
Zákaz vjazdu (vstupu) preznacka Zakaz vjazdu pre nakladne vozidla
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce nebezpečné veciznacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce nebezpecne veci
Zákaz vjazdu pre vozidlá prepravujúce náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vodyznacka Zakaz vjazdu pre vozidla prepravujuce naklad, ktory moze sposobit znecistenie vody
Maximálna hmotnosťznacka Maximalna hmotnost
Maximálna hmotnosť na nápravuznacka Maximalna hmotnost na napravu
Maximálna šírkaznacka Maximalna sirka
Maximálna výškaznacka Maximalna vyska
Maximálna dĺžkaznacka Maximalna dlzka
Povinné zastavenie vozidlaznacka Povinne zastavenie vozidla
Nízkoemisná zónaznacka Nizkoemisna zona
Koniec nízkoemisnej zónyznacka Koniec nizkoemisnej zony
II.4. Spôsob jazdyNajnižšia dovolená rýchlosťznacka Najnizsia dovolena rychlost
Snehové reťazeznačka Snehové reťaze
Najvyššia dovolená rýchlosťznacka Najvyssia dovolena rychlost
Zákaz predchádzaniaznačka Zákaz predchádzania
Zákaz predchádzania pre nákladné vozidláznacka Zakaz predchadzania pre nakladne vozidla
Minimálna vzdialenosť medzi vozidlamiznacka Minimalna vzdialenost medzi vozidlami
Koniec najnižšej dovolenej rýchlostiznacka Koniec najnizsej dovolenej rychlosti
Koniec snehových reťazíKoniec snehových reťazí
Koniec najvyššej dovolenej rýchlostiznacka Koniec najvyssej dovolenej rychlosti
Koniec zákazu predchádzaniaznacka Koniec zakazu predchadzania
Koniec zákazu predchádzania pre nákladné vozidláznacka Koniec zakazu predchadzania pre nakladne vozidla
Koniec viacerých zákazovznaka Koniec viacerych zakazov
Zóna najvyššej dovolenej rýchlostiznacka Zona najvyssej dovolenej rychlosti
Koniec zóny najvyššej dovolenej rýchlostiznaka Koniec zony najvyssej dovolenej rychlosti
II.5. Statická dopravaZákaz zastaveniaznacka Zakaz zastavenia
Zákaz státiaznacka Zakaz statia
Parkovanieznacka Parkovanie
Parkovanie na chodníkuParkovanie na chodníku (čiastočne)
Zóna zákazu státiaznacka Zona zakazu statia
Koniec zóny zákazu státiaznacka Koniec zony zakazu statia
Parkovacia zónaznacka Parkovacia zona
Koniec parkovacej zónyznacka Koniec parkovacej zony
III. Značky o jazde po krajniciJazda po krajniciznacka Jazda po krajnici
Opustite krajnicuznacka Opustite krajnicu
Koniec jazdy po krajniciznacka Koniec jazdy po krajnici
Obchádzanie prekážky po krajniciznacka Obchadzanie prekazky po krajnici

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok