Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Dodatkové tabuľky

Dodatkové tabuľky II

V tomto článku sú uvedené jednotlivé dodatkové tabuľky s ich významom, príkladmi použitia a podstatnými poznámkami ku každej z nich. Zobrazené kombinácie značiek s dodatkovými tabuľkami sú iba ilustračné a nemusia zodpovedať reálnym rozmerom či pomerom strán. Všeobecné dodatkové tabuľky 501 Vzdialenosť Dodatková tabuľka vyznačuje vzdialenosť k Poznámka: V obci sa všeobecné výstražné značky umiestňujú […]

Dodatkové tabuľky I

Všeobecne Dodatkové tabuľky sú osobitná skupina značiek, keďže sa nepoužívajú samostatne a ich význam vyplýva primárne z „hlavnej“ značky, pod ktorou sú umiestnené. Dodatkové tabuľky sa používajú na spresnenie (), doplnenie (), obmedzenie () alebo rozšírenie () významu zvislej značky, pod ktorou sú umiestnené.  Dodatkové tabuľky sa delia na všeobecné a špecifické. Nové členenie dodatkových […]

Prejsť na začiatok