Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Informačné značky

Informačné značky VI

Týmto článkom sa uzatvára séria o informačných značkách podľa novej vyhlášky o dopravnom značení. V prvej časti série je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti, tretia časť predstavuje značky o prednosti, cesty s osobitnými pravidlami a návesti, v štvrtej časti sme začali orientačnými […]

Informačné značky V – smerové značky na diaľniciach

Tento článok je pokračovaním série článkov o informačných značkách. V prvej časti série je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti, tretia časť predstavuje značky o prednosti, cesty s osobitnými pravidlami a návesti a v štvrtej časti sme začali orientačnými značkami, a to číslovaním […]

Informačné značky IV

Toto je predposledná časť série článkov o informačných značkách. V prvej časti je uvedený základný prehľad o tejto početnej a rôznorodej skupine dopravných značiek, druhá časť je venovaná rozdielom oproti minulosti a tretia časť predstavuje podrobnosti o značkách o prednosti, cestách s osobitnými pravidlami a návestiach. V tejto štvrtej časti začneme orientačnými značkami, a to […]

Informačné značky III

V tomto článku je uvedená prvá časť prehľadu všetkých informačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami. I. Značky o prednosti v jazde Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 301 Križovatka s prednosťou v jazde Značka informuje o prednosti v jazde v najbližšej križovatke. Na značke môže byť znázornené aj len samostatné pravé pripojenie: Na […]

Informačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z. Delenie I. Značky o prednosti v jazde Križovatka s prednosťou v jazde Hlavná cesta Koniec hlavnej cesty Prednosť pred protiidúcimi vozidlami II. Značky o cestách s osobitnými pravidlami Obec Koniec obce Označenie obce v jazyku národnostnej menšiny Označenie konca obce v jazyku národnostnej menšiny Diaľnica Koniec diaľnice Cesta pre motorové vozidlá Koniec cesty pre motorové vozidlá Úsek […]

Informačné značky I

Všeobecne Informačné značky sú najpočetnejšia a najpestrejšia skupina značiek, čo vyplýva z rôznorodosti poskytovaných informácií, keďže prostredníctvom nich sa účastníci cestnej premávky informujú o miestach s osobitnými pravidlami, poskytujú sa im dopravne významné informácie alebo im pomáhajú v orientácii. Medzi tieto značky patria aj značky o prednosti v jazde; z týchto značiek nevyplýva žiadna regulácia (t. j. príkaz, […]

Prejsť na začiatok