Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako sa to nemá robiť

I tak še da

Na tomto portáli sa snažíme vysvetľovať vzájomné súvislosti dopravného značenia a poukazovať (bohužiaľ) najmä na nesprávne veci z praxe. Používanie dopravných značiek je ešte stále v hlbokom zakliatí odbornej minulosti a len pomaly sa z neho vyhrabáva. Systémové chyby v spojení s vymýšľaním si vlastných pravidiel a neopodstatnenými obavami, dojmami, názormi a neznalosťou úplne bežne […]

Prejsť na začiatok