Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Vodičské oprávnenia

Vodičské preukazy a ich výmena

Dňa 31. decembra 2023 uplynie platnosť niektorých vodičských preukazov vydaných v minulosti, z čoho vyplýva nutnosť ich výmeny za aktuálny vodičský preukaz. V tomto článku si rozoberieme koho sa to týka, čo z toho vyplýva, prečo sa to deje a aké následky bude mať pre ich držiteľov tak absolvovanie výmeny, ako aj nevymenenie si vodičského […]

Skupiny vodičských oprávnení

Po predchádzajúcom článku o nových skúšobných testoch, resp. o skúške z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo všeobecnosti, je vhodné si bližšie predstaviť aj jednotlivé skupiny vodičských oprávnení (motorových vozidiel). Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, […]

Nové testy a skúšky

Aj na tomto portáli sme už viackrát spomínali zavedenie elektronických testov pri skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia – doteraz vždy v negatívnom zmysle, že sa opätovne posúva termín ich zavedenia. Ministerstvo vnútra totiž už vo februári 2020 schválilo zmeny vo vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby sa písomná časť namiesto prostredníctvom […]

Dopravná psychológia III

Sériu článkov o dopravnej psychológii (časť I a časť II) ukončíme predstavením si iných činností, ktoré v oblasti cestnej premávky vykonávajú dopravní psychológia. Okrem samotných psychologických vyšetrení totiž vykonávajú aj odborné poradenstvo, ktoré je zamerané najmä na vodičov pod vplyvom alkoholu a rehabilitačný program, ktorý je zameraný na mladých (nových) vodičov. Keďže odbornému poradenstvu priamo […]

Dopravná psychológia II

Po prvej časti série o dopravnej psychológii, v ktorej sme si predstavili jej historický vývoj, základné aspekty psychickej spôsobilosti a jej preskúmania a komparáciu s niektorými inými štátmi, sa v tejto časti budeme venovať samotnému psychologickému vyšetreniu, vydávaným dokladom vrátane toho, kto a kedy ich musí mať pri sebe a stručnému popisu psychologických vyšetrení v […]

Dopravná psychológia I

Legislatívny vývoj psychickej spôsobilosti Prvé medzinárodné dokumenty o cestnej premávke uvádzali ako podmienku pre vodiča automobilu, že musí mať také vlastnosti, aby poskytovali dostatočnú záruku pre verejnú bezpečnosť – Zmluva o jazde automobilmi (Paríž, 1909) a Zmluva o jazde motorovými vozidlami (Paríž, 1926). Na tomto základe sa v Československu v zákone o jazde motorovými vozidlami […]

Prejsť na začiatok