Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Regulačné značky

Regulačné značky III

V tomto článku je uvedený prehľad všetkých regulačných značiek s ich špecifickými dodatkovými tabuľkami a niektorými dôležitými detailami. I. Značky o dávaní prednosti v jazde Číslo Vyobrazenie a názov Základný význam Poznámky 201 Daj prednosť v jazde! Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde. Dať prednosť znamená počínať si tak, aby ten, kto má prednosť v jazde, […]

Regulačné značky II

Rozdiely oproti vyhláške č. 9/2009 Z. z. Delenie I. Značky o dávaní prednosti v jazde Daj prednosť v jazde! Stoj, daj prednosť v jazde! Prednosť protiidúcich vozidiel II. Príkazové a zákazové značky II.1. Smer jazdy Prikázaný smer jazdy Prikázaný smer odbočenia Prikázaný smer obchádzania Kruhový objazd Zákaz odbočenia Zákaz otáčania II.2. Špeciálne cestičky alebo pruhy Cestička pre […]

Regulačné značky I

Všeobecne Regulačné značky ukladajú účastníkom cestnej premávky príkazy, zákazy, obmedzenia alebo im umožňujú výnimky zo všeobecných pravidiel cestnej premávky. Tieto pokyny sa v rámci vyhlášky nazývajú jednotne „regulácia“. Týmito značkami sa upravuje miestna organizácia premávky, spravidla odlišná od tej, ktorá by platila pri uplatňovaní všeobecných pravidiel cestnej premávky. Umiestňovanie Základným pravidlom o umiestňovaní regulačných značiek je, […]

Prejsť na začiatok