Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Pravidlá cestnej premávky

Výnimky z pravidiel II

V predchádzajúcom článku je podrobnejšie rozobratá prvá časť výnimiek z pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke. V tomto článku je predstavená druhá polovica z takýchto výnimiek. V tejto sérii budú potom nasledovať články s výnimkami vyplývajúcimi z dopravného značenia a z rozhodnutí alebo dokladu nejakého orgánu. Odbočovanie Pravidlo Pred odbočovaním […]

Výnimky z pravidiel I

Vo všeobecnosti platí, že každý účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Vraví sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo a ako si ukážeme v sérii niekoľkých článkov, tých výnimiek sa aj v cestnej premávke nájde viac ako dosť. Niektoré sú štandardné a logické, používané aj v zahraničí. Niektoré sú menej štandardné a vyplývajú z […]

O chodcoch a chodníkoch

Od 1. októbra 2023 prestane platiť všeobecné pravidlo o “voľnom” parkovaní na chodníku, t. j. o parkovaní na chodníku bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Je to ďalším krokom k postupnému normalizovaniu našich pravidiel cestnej premávke a ich zosúlaďovaniu s medzinárodnými pravidlami i zdravým rozumom. Okrem toho, pred letom 2023 rozbúril už i tak […]

Tabuľky s evidenčným číslom

V marci 2021 schválila Národná rada SR podstatné zmeny v evidovaní vozidiel, ktoré nadobudli účinnosť 1. januára 2023. Zrušil sa de facto storočie zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viazal na pobyt (okres) jeho držiteľa/vlastníka. Ak vlastník vozidlo predal alebo sa presťahoval v rámci okresu, na vozidle ostalo pôvodné číslo. Ak ho však vlastník predal […]

Rýchlosť v pravidlách, pravidlá o rýchlosti

1. augusta 2022 nadobudli účinnosť zmeny, ktoré sa týkali aj sankcií za prekročenie rýchlosti (zákon č. 246/2022 Z. z.). Po letnej prestávke prispievania na tento portál, ktorá bola vyplnená o. i. opravami chýb a drobnými úpravami starších článkov (napr. v článkoch Regulačné značky III alebo Informačné značky I boli doplnené všetky chýbajúce obrázky značiek a […]

Autosedačky

Tento článok bol pôvodne napísaný a uverejnený na webe mamama.sk (Viete aké platia pravidlá pri autosedačkách? a Ako si vybrať autosedačku – 2. časť). Prvou vyrábanou autosedačkou pre deti bola Nicki od nemeckej spoločnosti Storchenmühle v roku 1963. Ich používanie bolo v počiatkoch na dobrovoľnosti rodičov.  Prvé predpisy o povinnom používaní autosedačiek (oficiálne “detské zadržiavacie […]

O cyklistoch nielen pre cyklistov

Od 1. marca 2022 platia podstatné zmeny v pravidlách cestnej premávky týkajúce sa cyklistov (v ďalšom texte ide o podčiarknuté slová). Väčšina zmien je inšpirovaná nemeckou právnou úpravou a Dohovorom o cestnej premávke a majú potenciál zlepšiť postavenie cyklistov na ceste a prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti. Okrem správnej aplikácie nových pravidiel je k tomu […]

Podivné slovenské pravidlá

Po tom, ako sme si ukázali niektoré nezvyčajné značky v zahraničí, si tentoraz prejdeme niektoré nezvyčajné až podivné pravidlá cestnej premávky na Slovensku. Tak ako majú značky svoj medzinárodný základ v Dohovore o cestných značkách a signáloch (Viedeň, 1968), tak majú pravidlá svoj základ v Dohovore o cestnej premávke (Viedeň, 1968). Účelom oboch dohovorov je […]

Bezpečný odstup pri predbiehaní cyklistov

Bohvie prečo má jazdný manéver, ktorým sa vodič vozidla dostane pred iného vodiča vozidla, oficiálne označenie „predchádzanie“ a nie „predbiehanie“. Keďže vozidlá nechodia ani nebehajú, ale jazdia (a nemáme slovenský ekvivalent českého „předjíždení“), tak gramaticky sa môže použiť jeden aj druhý termín (predbehnúť – behom, jazdou sa dostať pred niekoho, niečo; predchádzať – chôdzou alebo […]

Pokyny policajta

Pokyny sa podobne ako zvislé/vodorovné značky a signály používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky (riadenie cestnej premávky vo všeobecnosti). Pokyny na riadenie premávky Pokyny na riadenie premávky dávajú predovšetkým príslušníci Policajného zboru v rovnošate; v istých prípadoch môžu premávku riadiť pokynmi aj vojaci, resp. vojenskí policajti, príslušníci […]

Prejsť na začiatok