Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Pravidlá cestnej premávky

Železničné priecestia – ako majú vyzerať II

Séria článkov o priecestiach pokračuje štvrtou časťou, v ktorej si bližšie ukážeme ako sa majú správne označovať priecestia v obzvlášť nebezpečných miestach – tesne za/pred križovatkou (na titulnom obrázku nové priecestie v Rožkovanoch, okres Sabinov – zdroj: presov.dnes24.sk, ktoré napriek viacerým vylepšeniam oproti tragickej minulosti naďalej nevyzerá tak ako by malo). Existujú tiež atypické priecestia […]

Železničné priecestia – ako majú vyzerať I

Séria článkov o priecestiach pokračuje ďalšou časťou, v ktorej si priblížime ako sa majú správne po novom označovať zvislými značkami. Už niekoľko rokov totiž máme nové zvislé značky na označenie priecestí a nedávno pribudli aj konkrétne zásady a postupy ich označovania (vrátane nového vodorovného značenia, ktoré bude bližšie rozobrané v nasledujúcej časti). Máme aj nové […]

Železničné priecestia II – ako sa na nich správať

Po prvom článku série o železničných priecestiach, v ktorom sme si priblížili, čo je priecestie, aké druhy priecestí poznáme, ako sa zriaďujú a ako sa zabezpečujú, si v tomto článku pripomeniem a zhrnieme ako sa na nich treba správať, t. j. pravidlá prechádzania cez priecestie. Prednosť Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestou má prevádzka dráhy […]

Železničné priecestia I

Železničné priecestia, resp. akékoľvek úrovňové križovania ciest s dráhami, sú obzvlášť rizikovými miestami z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, keďže nehody na priecestiach majú vzhľadom na špecifiká dráhových vozidiel (nemožnosť úhybných manévrov, hmotnosť, dlhšia brzdná dráha – napr. osobný vlak s hmotnosťou cca 1 000 t potrebuje pri rýchlosti 100 km/h brzdnú dráhu približne 1 000 m) […]

Výnimky z pravidiel – dopravné značky II

Hlavnou podstatou dopravného značenia (najmä toho s regulačným charakterom) je to, že má prednosť pred všeobecnými pravidlami cestnej premávky. Je to medzinárodným pravidlom, rovnako ako aj to, že dopravné značenie (vrátane dopravných zariadení) sa smie používať len v miere, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Svojím spôsobom preto dopravné značenie predstavuje tiež […]

Výnimky z pravidiel II

V predchádzajúcom článku je podrobnejšie rozobratá prvá časť výnimiek z pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke. V tomto článku je predstavená druhá polovica z takýchto výnimiek. V tejto sérii budú potom nasledovať články s výnimkami vyplývajúcimi z dopravného značenia a z rozhodnutí alebo dokladu nejakého orgánu. Odbočovanie Pravidlo Pred odbočovaním […]

Výnimky z pravidiel I

Vo všeobecnosti platí, že každý účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Vraví sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo a ako si ukážeme v sérii niekoľkých článkov, tých výnimiek sa aj v cestnej premávke nájde viac ako dosť. Niektoré sú štandardné a logické, používané aj v zahraničí. Niektoré sú menej štandardné a vyplývajú z […]

O chodcoch a chodníkoch

Od 1. októbra 2023 prestane platiť všeobecné pravidlo o “voľnom” parkovaní na chodníku, t. j. o parkovaní na chodníku bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Je to ďalším krokom k postupnému normalizovaniu našich pravidiel cestnej premávke a ich zosúlaďovaniu s medzinárodnými pravidlami i zdravým rozumom. Okrem toho, pred letom 2023 rozbúril už i tak […]

Prejsť na začiatok