Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

O webe

1. apríla 2020 začala revolúcia. Na deň bláznov a vtákov pripadlo nadobudnutie účinnosti novej vyhlášky o dopravnom značení spolu s dôležitými zmenami v zákone o cestnej premávke. Desaťročia vymývania mozgov, absurdných výkladov, názorovej dojmológie a nechápania skutočného zmyslu a významu pravidiel cestnej premávky vyústili do toho, že nová právna úprava sa stretáva s nepochopením, napádaním a niekedy až sabotovaním. Najmä zo strany odbornej verejnosti, keďže odbornosť je u nás chápaná cez prizmu projektantských výkresov a dokazovanie priestupkov. Nie sú to však správne uhly pohľadu, takáto „odbornosť“ vyústila do dekadentného stavu v dopravnom značení, preto na tomto portáli nemá miesto.

Portál ocestnejpremavke.sk si kladie za cieľ vysvetľovať pravidlá cestnej premávke (najmä dopravné značenie), ich systematiku a vnútornú logiku a dávať do súvislostí rôzne navzájom prepojené aspekty vrátane poukazovania na dobré aj nesprávne veci z praxe. Primárnymi zdrojmi textov budú predovšetkým oficiálne či úradné dokumenty. Snahou je objasniť tieto skutočnosti predovšetkým pre najdôležitejší prvok celého systému – účastníka cestnej premávky. To však nepôjde bez toho, aby sa nové dopravné značenie nezačalo aj správne používať a to vyžaduje najskôr, aby mu naozaj chápala aj odborná verejnosť. Inak sa dopravné značenie na Slovensku ani v budúcnosti nestane tým, čím má byť – jedným z kľúčových parametrov bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Kontakt: ocestnejpremavke@gmail.com

Prejsť na začiatok