Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Po štyroch rokoch

V apríli 2020 nadobudla účinnosť vyhláška o dopravnom značení, ktorá zásadným spôsobom prekopala dovtedy platné predpisy v tejto oblasti. Nelogická systematika, nejasné a zmätočné významy, vnútorne rozporné ustanovenia, otrasné zásady používania, rozpory s medzinárodnými záväzkami a zahraničnými štandardmi, to všetko znásobené dlhoročnou praxou, nezáujmom, neochotou a hlavne nevedomosťou tzv. odbornej vedomosti. V podstate desaťročia u […]

Výnimky z pravidiel – dopravné značky II

Hlavnou podstatou dopravného značenia (najmä toho s regulačným charakterom) je to, že má prednosť pred všeobecnými pravidlami cestnej premávky. Je to medzinárodným pravidlom, rovnako ako aj to, že dopravné značenie (vrátane dopravných zariadení) sa smie používať len v miere, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Svojím spôsobom preto dopravné značenie predstavuje tiež […]

Výnimky z pravidiel II

V predchádzajúcom článku je podrobnejšie rozobratá prvá časť výnimiek z pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke. V tomto článku je predstavená druhá polovica z takýchto výnimiek. V tejto sérii budú potom nasledovať články s výnimkami vyplývajúcimi z dopravného značenia a z rozhodnutí alebo dokladu nejakého orgánu. Odbočovanie Pravidlo Pred odbočovaním […]

Výnimky z pravidiel I

Vo všeobecnosti platí, že každý účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Vraví sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo a ako si ukážeme v sérii niekoľkých článkov, tých výnimiek sa aj v cestnej premávke nájde viac ako dosť. Niektoré sú štandardné a logické, používané aj v zahraničí. Niektoré sú menej štandardné a vyplývajú z […]

Čo sa stalo v roku 2023 a čo sa stane v roku 2024

Tak ako presne pred rokom a pred dvoma rokmi, aj v roku 2024 je ako prvý článok spracovaný prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. Pravidlá cestnej premávky Čo sa stalo v roku 2023 Po legislatívnej smršti v […]

Programové vyhlásenie vlády

V novembri 2023 bolo Národnou radou Slovenskej republiky schválené Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027, z ktorého si predstavíme niektoré body súvisiace so zameraním tohto portálu vrátane ich stručného rozboru, resp. spomenieme to, čo tam nie je. Bezpečnosť cestnej premávky Polícia aj ministerstvo vnútra ako také bude ale pracovať aj na iných aspektoch zlepšovania […]

Vodičské preukazy a ich výmena

Dňa 31. decembra 2023 uplynie platnosť niektorých vodičských preukazov vydaných v minulosti, z čoho vyplýva nutnosť ich výmeny za aktuálny vodičský preukaz. V tomto článku si rozoberieme koho sa to týka, čo z toho vyplýva, prečo sa to deje a aké následky bude mať pre ich držiteľov tak absolvovanie výmeny, ako aj nevymenenie si vodičského […]

Prejsť na začiatok