Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Železničné priecestia II – ako sa na nich správať

Po prvom článku série o železničných priecestiach, v ktorom sme si priblížili, čo je priecestie, aké druhy priecestí poznáme, ako sa zriaďujú a ako sa zabezpečujú, si v tomto článku pripomeniem a zhrnieme ako sa na nich treba správať, t. j. pravidlá prechádzania cez priecestie. Prednosť Pri úrovňovom križovaní dráhy s cestou má prevádzka dráhy […]

Železničné priecestia I

Železničné priecestia, resp. akékoľvek úrovňové križovania ciest s dráhami, sú obzvlášť rizikovými miestami z hľadiska bezpečnosti cestnej premávky, keďže nehody na priecestiach majú vzhľadom na špecifiká dráhových vozidiel (nemožnosť úhybných manévrov, hmotnosť, dlhšia brzdná dráha – napr. osobný vlak s hmotnosťou cca 1 000 t potrebuje pri rýchlosti 100 km/h brzdnú dráhu približne 1 000 m) […]

Po štyroch rokoch

V apríli 2020 nadobudla účinnosť vyhláška o dopravnom značení, ktorá zásadným spôsobom prekopala dovtedy platné predpisy v tejto oblasti. Nelogická systematika, nejasné a zmätočné významy, vnútorne rozporné ustanovenia, otrasné zásady používania, rozpory s medzinárodnými záväzkami a zahraničnými štandardmi, to všetko znásobené dlhoročnou praxou, nezáujmom, neochotou a hlavne nevedomosťou tzv. odbornej vedomosti. V podstate desaťročia u […]

Výnimky z pravidiel – dopravné značky II

Hlavnou podstatou dopravného značenia (najmä toho s regulačným charakterom) je to, že má prednosť pred všeobecnými pravidlami cestnej premávky. Je to medzinárodným pravidlom, rovnako ako aj to, že dopravné značenie (vrátane dopravných zariadení) sa smie používať len v miere, ktorá je nevyhnutná pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Svojím spôsobom preto dopravné značenie predstavuje tiež […]

Výnimky z pravidiel II

V predchádzajúcom článku je podrobnejšie rozobratá prvá časť výnimiek z pravidiel cestnej premávky, ktoré vyplývajú priamo zo zákona o cestnej premávke. V tomto článku je predstavená druhá polovica z takýchto výnimiek. V tejto sérii budú potom nasledovať články s výnimkami vyplývajúcimi z dopravného značenia a z rozhodnutí alebo dokladu nejakého orgánu. Odbočovanie Pravidlo Pred odbočovaním […]

Výnimky z pravidiel I

Vo všeobecnosti platí, že každý účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Vraví sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo a ako si ukážeme v sérii niekoľkých článkov, tých výnimiek sa aj v cestnej premávke nájde viac ako dosť. Niektoré sú štandardné a logické, používané aj v zahraničí. Niektoré sú menej štandardné a vyplývajú z […]

Čo sa stalo v roku 2023 a čo sa stane v roku 2024

Tak ako presne pred rokom a pred dvoma rokmi, aj v roku 2024 je ako prvý článok spracovaný prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. Pravidlá cestnej premávky Čo sa stalo v roku 2023 Po legislatívnej smršti v […]

Prejsť na začiatok