Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Zraniteľní účastníci

O chodcoch a chodníkoch

Od 1. októbra 2023 prestane platiť všeobecné pravidlo o “voľnom” parkovaní na chodníku, t. j. o parkovaní na chodníku bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Je to ďalším krokom k postupnému normalizovaniu našich pravidiel cestnej premávke a ich zosúlaďovaniu s medzinárodnými pravidlami i zdravým rozumom. Okrem toho, pred letom 2023 rozbúril už i tak […]

O cyklistoch nielen pre cyklistov

Od 1. marca 2022 platia podstatné zmeny v pravidlách cestnej premávky týkajúce sa cyklistov (v ďalšom texte ide o podčiarknuté slová). Väčšina zmien je inšpirovaná nemeckou právnou úpravou a Dohovorom o cestnej premávke a majú potenciál zlepšiť postavenie cyklistov na ceste a prispieť k zvýšeniu ich bezpečnosti. Okrem správnej aplikácie nových pravidiel je k tomu […]

Bezpečný odstup pri predbiehaní cyklistov

Bohvie prečo má jazdný manéver, ktorým sa vodič vozidla dostane pred iného vodiča vozidla, oficiálne označenie „predchádzanie“ a nie „predbiehanie“. Keďže vozidlá nechodia ani nebehajú, ale jazdia (a nemáme slovenský ekvivalent českého „předjíždení“), tak gramaticky sa môže použiť jeden aj druhý termín (predbehnúť – behom, jazdou sa dostať pred niekoho, niečo; predchádzať – chôdzou alebo […]

Prejsť na začiatok