Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

O vyhláške

Po štyroch rokoch

V apríli 2020 nadobudla účinnosť vyhláška o dopravnom značení, ktorá zásadným spôsobom prekopala dovtedy platné predpisy v tejto oblasti. Nelogická systematika, nejasné a zmätočné významy, vnútorne rozporné ustanovenia, otrasné zásady používania, rozpory s medzinárodnými záväzkami a zahraničnými štandardmi, to všetko znásobené dlhoročnou praxou, nezáujmom, neochotou a hlavne nevedomosťou tzv. odbornej vedomosti. V podstate desaťročia u […]

Prechodné obdobie II

Pozdĺžna súvislá čiara Do 31. marca 2024 platí, že pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné  Z uvedeného vyplýva: Súvislú pozdĺžnu čiaru je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať (okrem prípadu, ak to je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky), ak čiara vyznačuje jazdný pruh (presnejšie okraj jazdného pruhu). […]

Prechodné obdobie I

Na rozdiel od hlavného prechodného pravidla o platnosti starých značiek popísaného v článku Prechodné ustanovenia, ktoré nemá časové obmedzenie a podľa ktorého sa staré značky riadia novým významom, sa pri najdôležitejších zmenách v platnosti a význame dopravných značiek zaviedlo prechodné obdobie, v rámci ktorého sa niektoré staré značky riadia ich pôvodným významom. Dané obdobie má […]

Nové zásady

Od 20. januára 2023 platia nové zásady používania dopravných značiek a dopravných zariadení vydané Ministerstvom dopravy SR, ktoré vypracovala spoločnosť Weldun, spol. s r. o. (zodpovedný riešiteľ D. Volár). Po formálnej stránke sú zásady vydané vo forme technických podmienok (TP) a dostupné sú na webe Slovenskej správy ciest: TP 117 Spoločné zásady používania dopravných značiek […]

Dva roky po

Nová vyhláška o dopravnom značení nadobudla účinnosť presne pred dvoma rokmi – 1. apríla 2020. Jej schválenie a hlavne jej prijatie, akceptácia a chápanie odbornou dopravno-inžinierskou verejnosťou boli hlavnými impulzmi na založenie tohto portálu. Stručnú bilanciu prvého roku sme si urobili v článku Po roku (zmeny v pravidlách cestnej premávky), tentoraz si prejdeme, čo sa […]

Nová vyhláška

Dňa 1. apríla 2020 nadobudla účinnosť úplne nová vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení. Nová vyhláška nadviazala na novelu zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorá vyšla v Zbierke zákonov SR ako zákon č. 393/2019 Z. z. a ktorá taktiež nadobudla účinnosť 1. apríla 2020. Novela zákona zmenila viaceré veci v oblasti […]

Prejsť na začiatok