Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Iné

Čo sa stalo v roku 2023 a čo sa stane v roku 2024

Tak ako presne pred rokom a pred dvoma rokmi, aj v roku 2024 je ako prvý článok spracovaný prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. Pravidlá cestnej premávky Čo sa stalo v roku 2023 Po legislatívnej smršti v […]

Programové vyhlásenie vlády

V novembri 2023 bolo Národnou radou Slovenskej republiky schválené Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027, z ktorého si predstavíme niektoré body súvisiace so zameraním tohto portálu vrátane ich stručného rozboru, resp. spomenieme to, čo tam nie je. Bezpečnosť cestnej premávky Polícia aj ministerstvo vnútra ako také bude ale pracovať aj na iných aspektoch zlepšovania […]

Vieme stavať bezpečné cesty?

Na bezpečnosť cestnej premávky vplýva celkovo cca 11 až 13 faktorov, hlavnými činiteľmi sú však človek, vozidlo, cesta, pričom drvivú väčšinu nehôd spôsobuje ľudský faktor (ľudská chyba).  Na človeka sa preto zameriava veľa opatrení a za ostatné desaťročia sa minimálne v Európskej únii veľmi zmenili: rozvinuli sa sankcie (pokuty, zákazy činnosti, iné tresty, objektívna zodpovednosť), […]

Elektromobily

V júni 2023 schválila vláda nový Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a ktorý nadviazal na akčný plán z roku 2019 (túto zmenu si však paradoxne nevšimli zatiaľ ani správcovia na to určeného webu). Vzhľadom na narastajúci podiel elektromobilov si preto predstavíme súčasné i pripravované odlišnosti elektromobility v pravidlách cestnej premávky (predovšetkým […]

Čo sa stalo v roku 2022 a čo sa stane v roku 2023

Tak ako presne pred rokom, aj v roku 2023 prinášame ako prvý článok prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. Pravidlá cestnej premávky Čo sa stalo v roku 2022 Po legislatívnej smršti v roku 2021 s deviatimi novelami […]

Čo sa stalo v roku 2021 a čo sa stane v roku 2022

Ako prvý článok v roku 2022 prinášame prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku.  Čo sa stalo v roku 2021 Pravidlá cestnej premávky (zákon o cestnej premávke) Rok 2021 bol obzvlášť bohatý na novely zákona o cestnej premávke. […]

Vývoj pravidiel cestnej premávky po 2. svetovej vojne

Už dávnejšie sme si predstavili historický vývoj pravidiel cestnej premávky od začiatku 20. storočia do 2. svetovej vojny. Nadviažeme na to pokračovaním o ich vývoji od 2. svetovej vojny po súčasnosť. Medzinárodný vývoj Druhá svetová vojna sa považuje aj za zlyhanie Spoločnosti národov (League of Nations), ktorá jej nedokázala zabrániť. Víťazné krajiny namiesto nej založili […]

Dopravné zariadenia II

V predchádzajúcom článku bol uvedený základný prehľad dopravných zariadení. V tomto príspevku si bližšie predstavíme vodiace zariadenia, ktoré sú asi najbežnejším typom dopravných zariadení a ich informačná hodnota (najmä pre vodičov) je najdôležitejšia. Taktiež sú vodiace zariadenia jedným z mála typov vodiacich zariadení, ktoré sú vo vyhláške o dopravnom značení vyobrazené a majú v nej […]

Dopravné zariadenia I

Po letnej prestávke budeme pokračovať v podrobnejšom rozbore značiek/zariadení podľa novej vyhlášky o dopravnom značení. V tejto a nasledujúcej časti si priblížime dopravné zariadenia. V ďalších článkoch si postupne pripomenieme niečo z histórie, pribudnú ďalšie praktické rozbory nesprávnych praktík z minulosti a súčasnosti, ale aj tipy ako v budúcnosti správne riešiť rôzne dopravné situácie a […]

Svetelné signály

Svetelné signály sa podobne ako zvislé a vodorovné značky používajú na upozornenie účastníkov cestnej premávky a na organizovanie, regulovanie a usmerňovanie cestnej premávky. Svetelné signály sa dávajú svetelnými signalizačnými zariadeniami, čo je jeden z druhov dopravných zariadení.  Svetelné signály majú tri základné charakteristiky: farbu (biela, červená, žltá, zelená), tvar (kruh, šípka, kríž, symbol) a polohu […]

Prejsť na začiatok