Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Výnimky z pravidiel I

Vo všeobecnosti platí, že každý účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Vraví sa, že výnimka potvrdzuje pravidlo a ako si ukážeme v sérii niekoľkých článkov, tých výnimiek sa aj v cestnej premávke nájde viac ako dosť. Niektoré sú štandardné a logické, používané aj v zahraničí. Niektoré sú menej štandardné a vyplývajú z […]

Čo sa stalo v roku 2023 a čo sa stane v roku 2024

Tak ako presne pred rokom a pred dvoma rokmi, aj v roku 2024 je ako prvý článok spracovaný prehľad toho dôležitého, čo sa v oblasti cestnej premávky udialo za minulý rok, ako aj prehľad toho, čo sa pravdepodobne udeje v tomto roku. Pravidlá cestnej premávky Čo sa stalo v roku 2023 Po legislatívnej smršti v […]

Programové vyhlásenie vlády

V novembri 2023 bolo Národnou radou Slovenskej republiky schválené Programové vyhlásenie vlády SR 2023 – 2027, z ktorého si predstavíme niektoré body súvisiace so zameraním tohto portálu vrátane ich stručného rozboru, resp. spomenieme to, čo tam nie je. Bezpečnosť cestnej premávky Polícia aj ministerstvo vnútra ako také bude ale pracovať aj na iných aspektoch zlepšovania […]

Vodičské preukazy a ich výmena

Dňa 31. decembra 2023 uplynie platnosť niektorých vodičských preukazov vydaných v minulosti, z čoho vyplýva nutnosť ich výmeny za aktuálny vodičský preukaz. V tomto článku si rozoberieme koho sa to týka, čo z toho vyplýva, prečo sa to deje a aké následky bude mať pre ich držiteľov tak absolvovanie výmeny, ako aj nevymenenie si vodičského […]

Vieme stavať bezpečné cesty?

Na bezpečnosť cestnej premávky vplýva celkovo cca 11 až 13 faktorov, hlavnými činiteľmi sú však človek, vozidlo, cesta, pričom drvivú väčšinu nehôd spôsobuje ľudský faktor (ľudská chyba).  Na človeka sa preto zameriava veľa opatrení a za ostatné desaťročia sa minimálne v Európskej únii veľmi zmenili: rozvinuli sa sankcie (pokuty, zákazy činnosti, iné tresty, objektívna zodpovednosť), […]

Elektromobily

V júni 2023 schválila vláda nový Akčný plán rozvoja elektromobility, ktorý pripravilo Ministerstvo hospodárstva SR a ktorý nadviazal na akčný plán z roku 2019 (túto zmenu si však paradoxne nevšimli zatiaľ ani správcovia na to určeného webu). Vzhľadom na narastajúci podiel elektromobilov si preto predstavíme súčasné i pripravované odlišnosti elektromobility v pravidlách cestnej premávky (predovšetkým […]

Prejsť na začiatok