Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

O chodcoch a chodníkoch

Od 1. októbra 2023 prestane platiť všeobecné pravidlo o “voľnom” parkovaní na chodníku, t. j. o parkovaní na chodníku bez toho, aby to umožňovala dopravná značka. Je to ďalším krokom k postupnému normalizovaniu našich pravidiel cestnej premávke a ich zosúlaďovaniu s medzinárodnými pravidlami i zdravým rozumom. Okrem toho, pred letom 2023 rozbúril už i tak […]

Prechodné obdobie II

Pozdĺžna súvislá čiara Do 31. marca 2024 platí, že pozdĺžnu súvislú čiaru možno prechádzať alebo nákladom presahovať aj vtedy, ak je to potrebné  Z uvedeného vyplýva: Súvislú pozdĺžnu čiaru je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať (okrem prípadu, ak to je potrebné na obchádzanie prekážky cestnej premávky), ak čiara vyznačuje jazdný pruh (presnejšie okraj jazdného pruhu). […]

Prechodné obdobie I

Na rozdiel od hlavného prechodného pravidla o platnosti starých značiek popísaného v článku Prechodné ustanovenia, ktoré nemá časové obmedzenie a podľa ktorého sa staré značky riadia novým významom, sa pri najdôležitejších zmenách v platnosti a význame dopravných značiek zaviedlo prechodné obdobie, v rámci ktorého sa niektoré staré značky riadia ich pôvodným významom. Dané obdobie má […]

Prechodné ustanovenia

Po sérii článkov o obnove (výmene) starých značiek za nové je čas a priestor dôkladne popísať aj to, čo vlastne znamená prechodné ustanovenie vo vyhláške a čo je vlastne obsahom prechodného obdobia. Tento článok vysvetlí, čo znamenajú jednotlivé prechodné ustanovenia o platnosti “starých” značiek. Podstata prechodného obdobia (do 31. marca 2024) a vysvetlenie značiek a […]

Ako vymeniť staré značky za nové VI

V sérii článkov o tom, ako sa majú správne nahrádzať staré značky za nové, pokračujeme poslednou časťou, v ktorej si rozoberieme dopravné zariadenia vrátane svetelných signálov. Prvá časť tejto série článkov popisovala výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, druhá časť výmenu (obnovu) príkazových a zákazových značiek, tretia časť […]

Ako vymeniť staré značky za nové V

V sérii článkov o tom, ako sa majú správne nahrádzať staré značky za nové, pokračujeme piatou časťou, v ktorej si rozoberieme vodorovné značky. Prvá časť tejto série článkov popisovala výmenu (obnovu) výstražných značiek, značiek upravujúcich prednosť a dodatkových tabuliek s tvarom križovatky, druhá časť výmenu (obnovu) príkazových a zákazových značiek, tretia časť výmenu (obnovu) informatívnych […]

Skupiny vodičských oprávnení

Po predchádzajúcom článku o nových skúšobných testoch, resp. o skúške z odbornej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel vo všeobecnosti, je vhodné si bližšie predstaviť aj jednotlivé skupiny vodičských oprávnení (motorových vozidiel). Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, […]

Nové testy a skúšky

Aj na tomto portáli sme už viackrát spomínali zavedenie elektronických testov pri skúške z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia – doteraz vždy v negatívnom zmysle, že sa opätovne posúva termín ich zavedenia. Ministerstvo vnútra totiž už vo februári 2020 schválilo zmeny vo vykonávaní skúšky z odbornej spôsobilosti tak, aby sa písomná časť namiesto prostredníctvom […]

Prejsť na začiatok