Poloodborný portál o pravidlách cestnej premávky, dopravnom značení a veciach súvisiacich

Ako sa to fakt nemá robiť – september 2023

Po niekoľkokrát dopĺňanom článku I tak še da, v ktorom sme si v trochu odľahčenom až sarkastickom tóne ukázali rôzne príklady z nesprávneho dopravného značenia, bola v marci 2023 začatá nová séria občasných článkov (spravidla k 15. dňu v mesiaci) o tom, ako sa dopravné značenie fakt nemá robiť. V rámci týchto článkov budeme stručne popisovať konkrétne nedostatky či skutočné významy, ktoré zo značiek vyplývajú, hoci tak zjavne neboli zamýšľané. 

Naďalej platí, že svoje tipy na nejasné, nesprávne, nezrozumiteľné značenie môžete písať do komentárov alebo posielať na adresu ocp@ocestnejpremavke.sk.

Po prvej časti z marca 2023, v ktorej boli ukázané (dez)orientačné smerové značky si tentokrát ukážeme najmä značky o prednosti. Dezorientačne totiž nemusia pôsobiť priamo iba smerové značky, ale aj značky o prednosti, presnejšie o tvare križovatky. Podľa starej vyhlášky sa na dodatkových tabuľkách s tvarom križovatky vyznačoval “skutočný geometrický tvar” križovatky, čo skončilo všelijakými výtvarnými kúskami…

Taktiež bolo vtedy možné vyznačovať na jednej dodatkovej tabuľke tvary dvoch križovatiek za sebou (hoci zas podľa iného ustanovenia platila značka “Hlavná cesta” len pre jednu križovatku), rozlišovali sa smerovo rozdelené a smerovo nerozdelené cesty, každá značka o dávaní prednosti v jazde si vyžadovala umiestnenie svojej značky o prednosti v jazde, hlavná cesta mohla byť len v obci, mimo obce sa nepoužívala a pod. Tých nuáns nášho starého značenia prednosti v jazde bolo mnoho, viaceré z nich sme si už ukázali v článku Najčastejšie chyby v dopravnom značení III – križovatky a kruhové objazdy.

križovatka Rusovská - Viedenská, Petržalka

Jednou z križovatiek spomínaných v článku o najčastejších chybách bola križovatka Rusovská – Viedenská v Petržalke, kde boli zbytočne použité dve značky Hlavná cesta namiesto iba jednej. Odborníci čítajú tieto články dôkladne a prišli na svoju chybu, ktorú chvalabohu napravili – tým, že na tejto križovatke pridali tretiu (!) značku Hlavná cesta a konečne už aj s tvarom križovatky, lebo celé roky doteraz to bolo ozaj peklo vyznať sa v tom, kto má prednosť pred kým.

cesta č. 16, Ožďany

Od Juraja prišiel tip na “križovatku” na ceste č. 16 v Ožďanoch (okres Rimavská Sobota). Už samotný divný tvar hlavnej cesty, ktorá nevychádza zo spodu, je nepochopiteľný; rovnako jej umiestnenie skoro 70 m pred samotnou križovatkou. To, čo však na dodatkovej tabuľke vyzerá ako štandardná priesečná križovatka (s trochu divným usporiadaním ramien vedľajšej cesty), sú v skutočnosti dve samostatné križovatky, vzdialené od seba vyše 120 m (ľavé rameno je od tejto značky takmer 200 m).

Bratská, Petržalka

Na Bratskej ulici v Petržalke si môže vodič vybrať, či má na ďalšej križovatke prednosť v jazde alebo nemá prednosť v jazde. Ako overenú pomôcku možno odporučiť hod mincou, aj keď počas šoférovania to môže byť trošku nepraktické. Prípadne si môže vodič vydedukovať, že hoci sú obe značky umiestnené vedľa seba po oboch stranách smerovo rozdelenej cesty, značka vpravo sa vzťahuje k výjazdu z pumpy a značka vľavo sa vzťahuje na riadenú križovatku v pozadí. Byť programátorom asistenčných inteligentných systémov vozidiel bude na Slovensku ozaj fuška.

Viedenská cesta, Petržalka

Na Viedenskej ceste v Petržalke možno vidieť príklad odborného zmýšľania pri určovaní dopravného značenia podľa vyhlášky 9/2009: Zoberieme si pofidérnu kombináciu značiek , ktorá bola vtedy formálne označená ako samostatná značka, lebo keby nebola a riadila sa štandardným významom vzťahu hlavná značka + dodatková značka, mala by presne opačný význam (t. j. namiesto „Daj prednosť električke!“ by to znamenalo „Električka, daj prednosť!“) a prispôsobíme si ju ako chceme, hoci akákoľvek úprava/zmena tej značky nebola nikdy nikde povolená. Z kontextu danej situácie je zrejmé, že tou kombináciou značiek chcel niekto dosiahnuť príkaz/zdôraznenie „Vodič, pri odbočovaní vľavo daj prednosť v jazde cyklistom!“ (idúcim súbežne priamo). Výsledok? Kombinácia týchto značiek znamená (a aj vždy znamenala) „Cyklista, daj po odbočení vľavo prednosť v jazde!“.

Račianska, Bratislava

Na Račianskej ulici v Bratislave možno nájsť spomínanú perfídnu kombináciu značiek (bývalú samostatnú značku P3) vloženú do bývalej značky C25 o radení jazdných pruhov pred križovatkou. Podľa vyhlášky 9/2009 však bolo možné značku C25 v prípade potreby doplniť symbolom len zákazovej alebo príkazovej značky, čiže nie symbolom značky upravujúcej prednosť, do ktorej patrila aj predmetná značka s električkou. Navyše, takéto obmedzenie platí v jazdnom pruhu vyznačenom šípkou, čiže podľa tejto značky má vodič dať prednosť v jazde električke v odbočovacom pruhu vľavo… kde samozrejme nemá komu dať prednosť, keďže tam žiadna električka nie je.

Mierova, Humenné

Niečo podobné možno nájsť aj na druhom konci republiky v Humennom na Mierovej ulici. Tuná ide pre zmenu pravdepodobne o bývalú značku C23a o obmedzení v jazdných pruhoch, do ktorej je vložená bývalá značka P1 o dávaní prednosti v jazde. Odhliadneme teraz od toho, že aj pri bývalej značke C23a bolo jasne uvedené, že obmedzenia sa vyjadrujú s použitím symbolov zákazovej alebo príkazovej značky, kam značka P1 nepatrila. Čo však vtedy nikde nebolo úplne jasne uvedené – a samému to takmer nikomu z odborníkov nedošlo – bolo, že obmedzenie v jazdných pruhoch sa má používať len vtedy, ak to obmedzenie skutočne platí len v niektorom jazdnom pruhu v danom smere. A nie v jedinom jazdnom pruhu v danom smere ako je to v tomto prípade. No a klinec tomu dá hneď nasledujúca kombinácia značiek, podľa ktorej ste síce na hlavnej ceste, hoci podľa tej predchádzajúcej značky máte aj tak dávať prednosť (lebo zalomená prednosť a ešte k tomu na svetelne riadenej križovatke).

Mierová, Humenné

Ivanská cesta, Bratislava

Podobnú situáciu – keď treba dávať prednosť aj keď ste na hlavnej – vyriešili v Bratislave na Ivanskej ceste pre zmenu dodatkovou tabuľkou s obráteným garde čiar.

križovatka Nemocničná - Košická - Na Horevaží, Žilina

V Žiline na známej križovatke Nemocničná – Košická – Na Horevaží (pri Hypertescu) sa pravidlá o skutočnom geometrickom tvare snažili zobrať poctivo a doslova – tak ako sa na sídlo jednej z najlepších dopravných škôl v okrese patrí. Dokonca sa rozhodli doplniť nedostatok informácií na dodatkovej tabuľke aj šípkami o smere jazdy, lebo kto by to povedal, že sa tam jazdí vpravo. Smerovo rozdelené cesty so zalomenou prednosťou sú však aj bez týchto okrasných ťahov pomerne ťažký oriešok a tvar tej križovatky sa nepodaril úplne dokonale. Po správnosti by ten tvar križovatky mal byť totiž takýto nejaký: 

križovatka Nemocničná - Košická - Na Horevaží, Žilina
Žilina

Povedzme, že zobraziť smerové rozdelenie hlavnej cesty pre vodičov na vedľajšej ceste má aspoň nejaké mikro-miniatúrne odôvodnenie. Na zmysluplnosť zobrazenia smerového rozdelenia hlavnej cesty (ako napríklad hneď na jednej z ďalších križovatiek v Žiline) však treba hľadať priam pikodôvody.

Žilinská univerzita, Žilina

Priamo v areáli tej najlepšej dopravnej školy v celom okrese sa dá nájsť snaha o vyriešenie prednosti v jazde snáď na polovičke parkoviska jednou dodatkovou tabuľkou. Len im tam bohužiaľ vypadlo niekoľko tenkých čiarok, aby tá dodatková tabuľka naozaj zodpovedalo skutočnému stavu ciest na tom parkovisku.

Rosina

V obci Rosina (okres Žilina) nakreslili na dodatkovú tabuľku niečo ako lavicu na posilňovanie, pričom vzhľadom na jej univerzálne vyobrazenie (žiadna čiara nejde zospodu) nebol problém mať ju v rovnakom tvare pod vedľajšou aj hlavnou cestou.

Kalná nad Hronom

Miestny projektant/policajt bol možno voľakedy na dovolenke na Ďalekom východe a v Kalnej nad Hronom (okres Levice) zakomponoval do dodatkovej tabuľky nejaký ideogram z ich abecedy, ktorého skutočný význam ostáva záhadou.

Dedinky

Kde na dovolenke bol miestny projektant/policajt v Dedinkách (okres Rožňava) ťažko povedať, ale kresba križovatky na ceste 535 vzbudzuje otázky skôr o mentálnom stave.

Jégeho alej, Bratislava

Na Jégeho v Ružinove je zas tvar križovatky doplnený aj električkovou traťou v stredovom páse, lebo čo keď vodič dostatočne včas nezbadá koľaje? Podobnosť s naším večným vzorom je len čisto náhodná.

Palisády, Bratislava

Na ulici Palisády v Bratislave pred križovatkou s ulicami Svoradova a Partizánska možno nájsť značku hlavná cesta (tentoraz netradične bez geometrického tvaru). Čo by bolo možno aj správne, keby neboli obe ulice (Svoradova a Partizánska) jednosmerné, a to v smere od Palisád… Čiže informácia pre vodiča, že má v danej križovatke prednosť v jazde, je zaujímavá len tým, že nemá vôbec pred kým mať tú prednosť v jazde. 

križovatka ciest č. 51, 64 a 65, Nitra

Stará vyhláška pripúšťala dodatkovú tabuľku s tvarom dvoch križovatiek. V Nitre, na prapodivnom zhluku ciest 51, 64 a 65 pri Chrenovskom cintoríne, sa rozhodli nakresliť tvar dvoch hlavných ciest (samotný počet križovatiek na tejto dodatkovej tabuľke, ako aj celkovo v tom zhluku ciest, je pomerne nejasný).

parkovisko Jaguar Land Rover, Nitra

Nitra je však ukážkovým príkladom “zmysluplnosti” dopravného značenia podľa starých pravidiel na inom mieste – parkovisko pred Jaguar Land Rover. 10 párov hlavných ciest s dodatkovými tabuľkami je spolu 40 ks značiek na pár desiatok metrov dlhom úseku, ktorých výsledný efekt je taký, že ak by tam nikde nebola ani len jedna jediná z nich, platí na základe všeobecných pravidiel cestnej premávky presne to isté. A takýchto uličiek na tom parkovisku je niekoľko… Radosť podnikať v tomto odvetví.

Nitra

No a na záver tu máme z webu dialnice.info príklad križovatky v Nitre, na ktorej vysvetlenie treba aplikovať asi nejaké náboženské aspekty o dvojjedinej križovatke (hlavná doprava aj doľava), ktorá vlastne križovatkou ani nie je (aspoň podľa pravej dodatkovej tabuľky).

5 komentárov na “Ako sa to fakt nemá robiť – september 2023

  1. Ako sa správne má značiť situácia, keď hlavná cesta vychádza z jednosmerky a odbočuje doľava. Keďže hlavná cesta má byť obojsmerná, tak je logické, že smer, ktorý dáva týmto vozidlám prednosť sprava, má značku Hlavná cesta s vyznačením zalomenej prednosti, ale súčasne tento smer nemá pred nikým prednosť.

    Ešte aby sme mali ďalší príklad, v Bratislave na Dunajskej dali iba Stopku bez dodatkovej tabuľky https://maps.app.goo.gl/1iFk67najuucSrJJA

    1. Zalomenej prednosti sa treba vyhybat ako sa len da (TP 117 popisuju preco aj davaju nejake priklady ako to mozno riesit). V zasade vsak plati, ze prednosti sa na krizovatke nesmu navzajom bit, nie ze musia byt vsade (na kazdom vjazde do krizovatky) zrkadlovo rovnake. Suvisi to so zasadami jednoduchosti a konzistentnosti. Preto je riesenie z Dunajskej (stopka) vhodnejsie ako davanie zalomenej hlavnej cesty z daneho smeru.

      Este k Dunajskej – ak by tam neboli ziadne znacky o prednosti v jazde a platila by prednost sprava, menilo by to nieco?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Prejsť na začiatok